OM NETI                        Historikk     Vedtekter


NETI er en frittstående-, politisk uavhengig-, non-profit organisasjon, som arbeider for å finne svaret bak UFO-gåten. 

NETIs medlemmer har til felles en stor interesse for hva UFOer er, - og hva de fysisk og psykisk gjør, med oss, for oss og eventuelt i mot oss.  NETI mener at UFO-fenomenet er en realitet, og at informasjon om de faktiske forhold bør komme ut til alle. 

NETIs standpunkt er at konsekvensene av UFO-fenomenet er så store både miljømessig, kulturelt og politisk, at våre styrende myndigheter bør ta initiativ til en sterk forskningsinnsats på området, samt arbeide for at UFO-saken kommer under demokratisk kontroll.


Vi arrangerer både medlems- og åpne møter med jevne mellomrom, der man kan diskutere og utveksle kunnskap og informasjon omkring UFO-fenomenet.

Vi inviterer også til videokvelder.

Vi er tilstede på messer og andre arrangementer som passer inn i vårt interessefelt, og samarbeider med andre UFO-organisasjoner, både nasjonale og internasjonale.

Nyhetsbrev vil bli sendt regelmessig til medlemmene på E-post fra og med 15/12-2005.

NETI har medlemmer over hele landet, foreløpig med størst konsentrasjon i Oslo-området. En gruppe er etablert i Bergen og en annen på Raufoss.

NETI består av en uensartet gruppe mennesker med hensyn til tro, alder og kjønn, og som har en ting til felles: En stor interesse for UFO-fenomenet, samt et ønske om å finne svaret bak UFO-gåten!

ORGANISASJONENS FORMÅL er å:      

- Samle, bearbeide og spre informasjon om utenomjordiske intelligente skapninger og deres åndelige og teknologiske budskap.

- Gi aktiv støtte til personer som blir utsatt for forfølgelse eller trakassering grunnet sitt engasjement.

- Arbeide for fred og frihet, internasjonalt og universelt.

- Arbeide for at spørsmålet om utenomjordisk eksistens og teknologi kommer under demokratisk kontroll.

 


NETI

Vi Ikke Bare Tror - ...Vi Vet !!!

| Om NETI | Aktiviteter | UFO-Nytt | Bli Medlem | Linker | Fotografier | Tidsskrift | Forum |
| Videoer | Bøker | Foredrag | Artikler | Dokumentasjon | Medlemssider |