Dokumentasjon:Dokumentasjonen for at Jorden blir besøkt av utenomjordiske sivilisasjoner er omfattende og detaljert. Den store mengde av innsamlet materiale tilsier at utenomjordisk liv har blitt registrert.
Overvei følgende:

 

Ytterligere informasjon:

          "De 18 best dokumenterte bevisene" av Roar Krogshus, NETI, foredrag på UFO-Konferansen 1997.

          "Oppsiktsvekkende vitne i USA" av Roar Krogshus, NETI, artikkel Alternativt Nettverk 1999 -1.

             Disclosureproject Briefing Document by Steven M Greer  

            Executive Summary of the Disclosureproject Briefing Document by Steven M Greer

            Intervju med Astronauten Edgar Mitchell fra mai 1998 om UFOs og militær hemmeligholdelse. 


NETI  -  Norwegian organisation for the study of Extra Terrestrial Intelligence

 

| Om NETI | Aktiviteter | UFO-Nytt | Bli Medlem | Linker | Fotografier | Tidsskrift | Forum |
| Videoer | Bøker | Foredrag | Artikler | Dokumentasjon | Medlemssider |

Updated 23 Juni 2006

Konstruert for 1024 x 768 skjermoppløsning