Anbefalt litteratur: (klikk på bøkene for evt. mer info)


En Alternativ Kosmologi. (av Tore Alfstad) [Polaris utgitt Januar 2000.]
Denne boken er primært laget for å gi et innblikk i den kosmologi og tenkemåte som er vanlig i andre galaktiske sivilisasjoner. Boken er basert på flere kanaliseringer som er gjordt iløpet av 80 tallet, samt erindringer fra tidligere inkarnasjoner i galaktiske sivilisasjoner. For å forstå de multidimensjonalitetsbegrep som boka tar opp, er det en fordel at en er kjent med teosofiske begreper slik som eterisk plan, astralplan osv. Deler av boka tar for seg utenomjordisk teknologi forklart med konstruksjoner hvor jordiske komponenter er brukt. Boken tar også for seg en dypere filosofi som omhandler gudsbegrepet og andre vesentlige ting for forståelsen av tilværelsen.

ca. 220 sider - les utdrag her på denne link  og den kan bestilles direkte på e-post  ca kr 150

 

Forfatteren Karen Sofie Thorstensen forteller i denne sin tredje bok "Kjærlighetens Budbringere", om sine reiser og opplevelser utenfor tid og rom. 

Hun gir sitt svar på "Hvem er jeg?"

"Hvorfor er jeg her?" "Hva er min oppgave?"

Du får dele hennes opplevelser ved kontakt med andre dimensjoner og virkeligheter, hvor det lever høyere utviklede sivilisasjoner.

På flere områder går hun også inn på - og gir sine svar på - spørsmålet som opptar oss alle som søker den spirituelle vei. 

Boka er på 214 sider i format A5.

Du kan forespørre og bestille direkte på e-post her - pris kr 180 - giro vedlegges. Alternativt via tlf. 22 71 70 43 eller brev til Karen Sofie Thorstensen, Maridalsvn.46, N-0458 Oslo

 

 

Alfa Centauri forbindelsen av Karen-Sofie Thorstensen, Polaris  

del 2 kan bestilles her (e-post) - kr 180 giro vedlegges

del 1 er for tiden utsolgt - les utdrag på linken her - og forspør gjerne via mail, tlf eller post - se adress over og hun setter deg på liste for kontakt ved evt senere gjennopptrykking av nytt opplag

Boken er et kjærlighetsdokument fra en høyere dimensjon.
Forfatterens telepatiske kontakter med våre brødre og søstre i universet.

Forfatteren forteller åpent om sine personlige opplevelser og erfaringer. Hun åpnet opp for sine telepatiske evner, og oppnådde kontakt med en rase som befinner seg i den sjette dimensjonen. De forteller henne at hun var en av dem i en fjern fortid, før hun valgte å inkarnere på jorden. De forteller om tankeenergiens kraft, som vi kan bruke til å skape med. De sier at kjærligheten er det eneste som er virkelig, alt annet er en illusjon. Det blir gitt nye opplysninger om pyramidene, og leseren blir ført inn i en dypere forståelse av at vi er en del av helheten.

 

Bibelen og menneskets fortid i nytt lys. Intervensjonsteorien og Zecharia Sitchin.

Av Rolf Kenneth Myhre

Sitchins første bok som kom ut i 1976 er nå i sitt 45. opplag og har blitt oversatt til 23 språk. Alle hans ti bøker har blitt oversatt til italiensk. Ellers har Sitchin blitt oversatt til koreansk, hebraisk, russisk, spansk, polsk, tysk, gresk... Norge er et uland på de fleste åndelig-intellektuelle områder der det kreves at mainstream-kulturen overskrides. Vi ligger langt etter Danmark. Ingen av Sitchins bøker har blitt oversatt til norsk, og det finnes ikke en eneste web-omtale på norsk av Sitchins forfatterskap som er lengre enn 2-3 avsnitt.

Det er på tide å bryte denne norske uvitenhet og ignorering. Jeg skriver derfor en web-bok der Sitchins arbeid står sentralt. Denne web-boken ble påbegynt i september 2006, og vil forhåpentligvis være ferdig våren 2007. Jeg er takknemmelig for konstruktiv kritikk underveis.
 

Jordens Fjernhistorie i Nytt Lys.
(Rune Øverby) [Polaris utgitt Januar 2000.]

 

En Ny Tidsalders Fødsel.(flere forfattere - utgiver Rune Øverby) for tiden utsolgt men e-bok oversendes for  kr 49 oversendt pr frimerker, nettbank eller annet - ta da kontakt over mail her - og merk at e-boken har ikke alle bildene

informasjon og mentale forberedelser til gjennomgripende forvandlinger på denne vår klode Hensikten med boken er å forberede den søkende sjel til det energiløft som Jorden nå trer inn i, og forutsigelsene om dette går langt tilbake i historien. Boken tar opp Jordens utviklingsplan helt fra de fjerne tider under Lemuria og Atlantis - millioner av år tilbake. Den belyser altså i åndsvitenskapelige undertoner, noen trinn i den store prosess som alle Jordens religioner beskriver i sine skrifter - skapelsen av et nytt verdensrike på Jorden. Den tar opp de innflytelser som Jorden har vært styrt under i fortiden, og anviser en pekepinn mot fremtiden. Innflytelser fra Jordens høyere, kosmiske styre - samt den hjelp som har kommet utenfra - fra høyere utviklede kloder - i mange impulser. Vi finner også teknisk stoff, som til eksempel beskrivelser av forskjellige metoder til interdimensjonale reiser, energioverføring fra høyere verdener, etc. Videre om tidsakselerasjonen, kornsirklenes symbolikk og den nye makrokosmiske eller astrologiske innflytelse fra "Vannmannens" eteriske kraftfelt. Også bekreftelser fra "gamle" kilder om det mye omtalte "fotonbelte", eller det eteriske kraftfelt, som solsystemet er iferd med å tre inn i - og virkningene av dette. Omfattende stoff fra forskjellige avdelinger av Ashtar-kommandoen - som kan sies å utgjøre en del av Jordens fødselshjelpere - er også med. Den er ellers rikt illustrert med bilder og "kosmisk kunst. De forskjellige avdelinger i boken kan leses/studeres separat. Ellers er det koblinger til Martinus’ analyser. Meget godt egnet som utgangspunkt for studiekretser, da stoffet er både vitenskapelig og emosjonelt belyst.  Boken er på 260 sider i A5 format(21x15cm). ISBN: 82-91685-02-9 

 

Universets barn

(Dr. Rauni-Leena Luukanen, Grøndahl Dreyer)
Luukanen beskriver hvordan vi gjennom å høyne vårt vibrasjonsnivå kan utvikle en evne til å bevege oss i - og kommunisere med - andre dimensjoner.
 

Stjernefolket blandt oss - De frivillige og deres misjon
(Knut Aasheim, INCA
- 114 sider i A4 format med mange illustrasjoner)

"Til våre egne kommer vi tilbake for å forberede en plattform for lysets utbredelse"
Blandt oss lever idag rommennesker som er født her, men hvis sjeler er kommet fra andre, høyere utviklede verdener. De er kommet til Jorden for å hjelpe i denne tid. Kan du være en av disse?
 

boken kan bestilles rett fra forfatteren: Knut Aasheim, boks 45, N-2073 Bøn, tlf. 63951565 ca.kr 180

 engelskspråklige bøker: 

 

Extraterrestrial Contact - The Evidence and Implications, Dr. Steven M. Greer, Director of CSETI

Dr. Greer, an emergency physician widely regarded as the world's foremost authority on UFOs and Extraterrestrial intelligence, has written a definitive account of the UFO/ET subject in this 544 page book entitled: EXTRATERRESTRIAL CONTACT: THE EVIDENCE AND IMPLICATIONS.  ISBN 0-9673238-0-0

"If you are to read only one book on the UFO-fenomenon, read this one! It contains all the eveidence you need. It's all in there."

                                Steven M. Greer

 

                   

 

The 12th Planet (reviews)

(Zecharia Sitchin, Bear & Co) (The first book of "The Earth Chronicles")

Boken finnes også på svensk under tittelen "Den tolvte planet".

 Genesis Revisited
(Sitchin, Avon)

Denne boken finnes også på svensk under tittelen 'Skapelsen i nytt ljus'

Space travel...Genetic engineering...Computer science...Astounding achievements as new as tomorrow. But stunning recent evidence proves that these ultramodern advances were known to our forefathers millions of yesterdays ago...as early as 3,000 years before the birth of Christ!

In this remarkable companion volume to his landmark Earth Chronicles series, author Zecharia Sitchin reexamines the teachings of the ancients in the light of mankind's latest scientific discoveries -- and uncovers breathtaking, never-before- revealed facts that challenge long-held, conventional beliefs about our planet and our species.Divine Encounters (Sitchin)

Interview with Sitchin


Gods of the New Millennium
(Alan Alford)

 
The Only Planet of Choice - Essential briefings from deep space
(Human Journey-collection, Q&A)

"Everything you ever wanted to know about the Universe but didn't know who to ask."
- Kindred Spirit Magazine
"If this book is a work of the imagination, it is a poetic and consistent work of art; if, as I prefer to believe, it is based on truth, it must be one of the most be one of the most important books ever written." - Michael Glimack, journalist and cereologist


 

The Earth Chronicles: Time Chart

Comment by Virginia Essene (extracted from the book 'You are becoming a galactic human')

UFOs and the Bible

The Gods of Eden


 
Defending Sacred Ground (telepatisk/fysisk)
(Collier)

The Amazing Story of Alex Collier and his Interaction with a Race from Andromeda Edited by Valdamar Valerian, In Cooperation with Alex Collier and Letters from Andromeda.


   Alien Base - Earths Encounters with Extraterrestrials by Timothy Good

The Sirius Mystery by Robert Temple

The Mars Mystery


The UFO Cover-Up by Fawsett & Greenwood

Behold A Pale Horse by William Milton Cooper

The UFO Book: Encyclopedia of the Extraterrestrial by Jerome Clark

UFOs and the Alien Presence by Michael Lindemann

Gudene kommer tilbake (Light Years - The Meier Chronicles) by Gary Kinder

Thiaoouba Prophesy  | norsk utdrag |

Preparing for Contact by Lyssa Royal | norsk utdrag |

Making Contact - A Serious Handbook for Locating and Communicating with Extraterrestrials

The Contact has Begun by Phillip H. Krapf     | norsk utdrag |


The Star People by Brad Steiger

UFOs, Space Brothers and the Aquarian Age by Joshua Shapiro

Gods of Aquarius - UFOs and the Transformation of Man by Brad Steiger

The Pleiadian Agenda: A New Cosmology for the Age of Light (kanalisert)
(Barbara Hand Clow, Bear&Company Utdrag)

 

 


You Are Becoming A Galactic Human (Nidle & Essene) (telepatisk)

 

 

 

 
We, The Arcturians by Dr. Norma Milanovich (kanalisert)

"Arcturus is one of the most advanced civilizations in our entire galaxy."
Edgar Cayce

"The Arcturians are here to assist humans in entering the fourth and fifth dimensions of reality and in raising their vibrational frequencies. They stand as the guardians and protectors of higher consciousness in the universe."

Nothing in This Book Is True, But It's Exactly How things Are
(Bob Frissell, Frog Ltd.) Utdrag
One of those books where everything is explained.

 


Hidden Mysteries, ETs, Ancient mystery schools and Ascension
(Joshua David Stone, Light Technology Publishing).

 

 


50 bestsellers 
| Om NETI | Aktiviteter | UFO-Nytt | Bli Medlem | Linker | Fotografier | Tidsskrift | Forum |
| Videoer | Bøker | Foredrag | Artikler | Dokumentasjon | Medlemssider |


Updated 23 Juni 2006

Konstruert for 1024 x 768 oppløsning.