Hjem   kanaliserte english cases  Martinus   mysterier LobsangRampa  coverups  kosmiske ideer  åndelig visdom  lydforedrag

ET UTVALG AV UNDERSØKTE                                                 vent litt  på bakgrunnsbilde  hele bildet lenger ned

UFO-KONTAKT BERETNINGER <bgsound src="kitawinds.mid" loop="1">

MED LOGISK INFORMASJON OM HØYERE UTVIKLEDE  

KLODERS OVERVÅKNING AV VÅR JORD I DENNE KRITISKE

UTVIKLINGSFASE - her i nordiske språk: 


fysisk ufo-kontakt til "kosmiske overvåkere" tilbake i 1961- fra "KORUNDOR"

"VENNER I UNIVERSET" - meget klart og logisk budskap fra 1954! - "en konsentrert kosmologi fra rommet"      samme på svensk

TIDSREISENDE SOM PÅKALTE VÅR HJELP: Fra Alec Newalds bok CoEVOLUTION fra 1999

En fysisk kontakt til en avansert siv. i 1989 - fra boken THIAOOUBA PROPHECY   samme på engelsk     alt i en zipfil

norsk omtale fra boken "THE CONTACT HAS BEGUN" fra 1998

engelsk families møte med romfolk i nød

Innside avsløringer av UFO tildekking (Cover-Up) i USA         mer om Dr.Wolf's "kontrollerte lekkasjer"

AVDEKNING AV USA SIN TILSLØRING AV UFO-INFORMASJON via Milton William Cooper

om Roswell-tilsløringen

om tyskernes utvikling av UFOs før og under 2.verdenskrig    mer på engelsk

Sten Lindgrens kontakter fra 60tallet og videre

Elisabeth Klarers kontakt i 1956                                      tilfellet FRED WHITE

"de løftet bilen, fjernstyrte den og oss" - dokumentert tilfelle fra SydAfrika - gransket via hypnose

Kollegaen var et rom-menneske som kom "utenfra"                                     

EN NORSK KONTAKTHISTORIE         Rakettingeniøren Daniel Fry's UFO-kontaktberetning fra 1950

Arve Jacobsens kontakter og romreiser!!        drøftelse av Fry's kontakt i lyd/mediaplayer 

Svensk nærkontaktberetning fra 1946             Travis Walton's bortførelse

Betty & Barney Hill - Bortført, da de var på vej hjem fra en ferie

Bak lysmuren/behind the light-barrior  - av kontaktpersonen Elisabeth Klarer.

Ante Jonsson 's kontakberetning :"FANTASTISKE RESOR MED UFO"

om en svensk ET-kontakt      Eduard (Billy) Meiers første kontakter 

fra romkontakten ASKET om bl.a. pyramidene (Asket var av de tidligere Meier-kontakter)

Interessante ting fra ET-kontaktene til Semjase og Erranerne

fra boken GUDENE KOMMER TILBAKE - journalisten Gary Kinder sitt møte med Meiersaken

Channie West - en svensk ufokontakt        Her fra Channies siste bok           samtaler om hennes kontakter i lyd

 "Samtaler med en ufo-kaptein"

Julios  beretning om møte med romfolk - en av tidenes grundigst etterforskede ufo-kontakter.

Fra boken "Jordens fjernhistorie i nytt lys."                           Jordens fjernhistorie. (sterkt forkortet)

JORDENS HISTORIE - nedtegnelser i huler i Tibet -  beskrevet bl.a. av Lobsang Rampa

Meier om jordmenneskets genetiske fortid

Miljø advarsler fra pleiadiske ET-kontakter                             ummo-kontakten (1954-1973)

UFO spørsmålet - hvor kommer de fra, hvorfor er de her og hva vil de?  

Fra boken "En ny tidsalders fødsel."                                        Tesla og fri energi

Om opprinnelsen til de forskjellige raser                                 Teleportasjon etter ufo-møte i Rhodesia

Om syndefloden, planetarisk kaos og Månens opprinnelse.

Erra - pleiadernes "tekniske metode" til opplevelse av enhet og lykke - "kosmisk enhet med ALT'et".

En fyrtårnsbetjents nærkontakt.                   "janosfolket"              UFOnauten som ba om vann.....

  danske"Ufo-sandheden"     DANSKE SPENNENDE sider     ufo-foreningen NETI

kornsirkler/cropcircles-fra 1990 og til idag     norske kornsirkler      mer om ufokontakter på dansk side

kjell christensens minnebase - ufosider med egne bilder 

NOEN KORTE, NORSKE, UFO-OPPLEVELSER I BILDEFORM

spørsmål og svar vedr.UFOs og romfolkskontakter 

om krystallenes kraft og bruk av krystallkuler til kosmisk klarsyn og visjoner - beskrevet bl.a. av Rampa

JORDENS HISTORIE - nedtegnelser i huler i Tibet - av Lobsang Rampa

Lobsang Rampa om romfolkets funksjon på jorden i boken EREMITTEN                link til min "Rampa-base"

Utenomjordiske i det gamle Japan  (Lyssa Royal)

Indre forvanling og LEMURIA  (Lyssa Royal)

Mørkets Tidsalder (fra boken "the legend of Atlantis")

Utenomjordiskes genetiske ekperimenter (Lyssa Royal)

"De innledende kontakter" av LyssaR

Den Galaktiske Familie

oversatte klipp fra boken "the only planet of choice"

"PARANORMALE - OG UFO-OPPLEVELSER GJENNOM HELE LIVET "intervju med LIV HOFOSS

URI GELLERS LIV OG KONTAKTER TIL KOSMISKE SIVILISASJONER

WISDOM FROM LOBSANG RAMPA

fra de klassiske ufo-kontaktbøker fra 50-tallet/bl.a. ADAMSKI

FRA KANALISERTE KONTAKTER

Er tidsreiser mulig?-tidsreisende fra 2036 "forteller"

 THIAOOUBA PROPHECY (abduction to the 9th planet)  av Michel Desmarquet  (oversatte utdrag)

Rom-Federasjonen av FRIE VERDENER 

ufo-sakens ytre "historie" fra dansk nettsted/bok

"galactic-cd"         ufo-foredrag mm. i lyd

last ned og hør "children of spacemen"i mp3- kosmisk låt av HOT CHOCOLATE-fra lp "CLASS" (1980)- og  prøv å LYTTE til teksten!

mp3: "Calling  Occupants of Interplanetary Crafts" - gruppen Klaatu | 2:her med "Carpenters - nederst på den siden |

privat ufo-video fra tidl østeuropa

fra boken Atlantis Gjenoppstår (ATLANTIS ÅTERUPPSTÅR - kampen mellan mörker och ljus av Patricia Cori)- bl.a. om kornsirklene

fra en annen kontakt i syd-amerika med et viktig og enkelt budskap

om "kabalen" i USA som knebler frigivelse av ufo-info    | mer |   bløffen om 11.sept-angrepet 2001 | mer 911++ |

Om høy dimensjonelle romfolk fra overfysiske "astrale plan" av Venus m.m - link til dansk side

Anne S. sin Venusreise i astral kropp

Om 4.bok fra Karen Sofie Thorstensen:"kontakt med andre virkeligheter"fra høsten 2005

forsinkelse av neste store karmabølge??

"Det kosmiske Barnehjem"

Rolf Kenneth Myhres vurdering av Meiersaken     samme om Erich von Däniken sine bøker

Steven M. Greer og hans "Disclosure Project"

DanskForum    + her    Engelsk språklig forum

om en  fysisk ufo-kontakt til overvåkere fra "KORENDOR" også i lyd - noe lydforstyrrelser de første minutene.  HER /eller her i mp3 direktelink til lydsamtalen - om den ikke virker gå inn og let nederst på siden http://alternativkanalen.com/konf/ Denne kan lagres i mp3 ved høyreklikking og "lagre som"/save as.

intervju om en annen kontakt fra 60tallet; Stein E.Høgberg forteller på norsk fra boken "UFO-CONTACT FROM ITI-BI-RA" - her i mp3 lydformat -|  link til omtale av boken i eng.språk|  

+ del 2 av intervjuet   - merk: begge kan nedlastes via høyeklikk og "save as". Og eget "lese-om-referat" på engelsk her  &(norsk senere)

link til powerpoint-gj.gang av ITIBI-RA kontakten med eng.txt. Klikk enter/space for neste bilde

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bildet symboliserer den bevisste eller ubevisste kontakt som enkelte har til våre "eldre søsken" i KOSMOS ("de kosmiske gartnere"- som "sådde Jorden"). Vi er nå inne i en kritisk vekketid, før Jorden er  helt er inne i et nytt  4.dim/astralt område i galaksen i løpet av år 2028 - inntil da vil RENSELSEN på indre og ytre plan pågå for fullt!! Jo mer man kommer inn i dette 4d-felt, desto kraftigere polarinsering og rensning av astral/følelses-kroppen, som er "inne i" den fysiske kroppen mens vi er "her". Derfor raser nå de indre og - etter hvert -  de ytre kriger - inntil de kan kontrolleres av "sjelen/overselvet" BAK ("inne i") kroppen.

Tips: NÅR DU SKAL LESE LANGE HISTORIER PÅ INTERNETT, KAN DU KOPLE FRA NETTET NÅR HISTORIEN ER NEDLASTET og evt lagre dem på egen PC. For å lagre - gå til "fil" øverst til venstre og velg "lagre som"("save as"). For å lagre bilder på egen PC, kan en peke på bildet, klikke med høyre musknapp, samt velge "save image" fra menyen som kommer opp. Dette går dog automatisk på nyere web-lesere. Eksisterende, kjente, virus kan ikke overføres gjennom bildefiler og tekstfiler! Kun via VEDLEGG på e-posten!! Åpne aldri vedlegg uten å være MEGET på vakt, eller åpne dem i "notisblokk/notepad". 

For tekstdokumenter som har tekst i hele skjermbredden blir det lettere å lese om man enten velger størst mulig tekst ELLER minsker skjermbildet via firkanten til venstre for krysset øverst til høyre - og deretter peke/mustrykk i kanten og selv justere bildebredden.

 Hjem   kanaliserte english cases  Martinus   mysterier LobsangRampa  coverups  kosmiske ideer  åndelig visdom  lydforedrag

back to top