snarvei til hovedinnholdet under for de som ikke vil lese alt

små bilder her er kun av illustrasjonsmessig art og noen er laget av Jim Nichols

Innside avsløringer av UFO tildekking (Cover-Up) i USA

oversatt av Rune Ø. som utdrag fra Nexus Magazine, Volume 5, Number 3 (April - May 1998)

I dette intervjuet gjør, Dr. Michael Wolf, en vitenskapsmann som har jobbet med høyt sikkerhetsgraderte prosjekter - en skremmende avsløring av den amr. Regjerings "politikk" på temaet UFO’s og ET’s. Et kynisk maktspill, ytre benektelser og hemmelige forsøk på å tilrøve seg teknologi som ligger årtusener fram i normal utvikling.
"Dr. Michael Wolf er en 56-år gammel mann (i -98) som har fått et dilemma. Hans sjefer ved National Security Council (NSC) har gitt beskjed om at han skal lage kontrollerte lekkasjer av hemmelige informasjoner. Han er en statlig vitenskapsmann med klarering ABOVE TOP SECRET. Og de hemmelige informasjoner er om virkeligheten bak ufo-ene og utenomjordisk kontakt med mennesker - inkl. regjeringenes engasjement. På den andre siden har de bedt ham ikke å avsløre altfor mange statshemmeligheter, heller ikke altfor mange detaljer om sin rolle på innsiden av disse ULTRA-klassifiserte prosjekter. Han karakteriserer sin nåværende lavprofil som isolert.

bildet under er fra intervju med Michael Wolf av Paola Harris

For å tåkelegge tingene enda mer, har hans sjefer "utslettet" nesten alle hans "papirer" - f.eks. hans kontrakt med CIA og NSA og NSC. Slike tiltak er vanlige for enkeltpersoner som arbeider i ikke-anerkjente-spesial-tilgangs-programmer, hvor deres sjefer må vedholde benektelse der en sensitiv ansatt gjør ikke-godkjente avsløringer. I tillegg måtte Wolf undertegne en sikkerhetsed hvor han ikke kunne publisere papirer i vitenskapelige journaler fra det han viste. Resultatet er at han vanskelig kan bevise "ting" - knappest at han eksisterer. Men som en modig person har Wolf bestemt å fortsette å avsløre hemmeligheter til hans sjefer befaler han å stoppe. Amerika og verden er nettopp heldige for at den beslutningen er tatt.
Dr. Wolf bestemte å avsløre for verden hva han har lært om de besøkende utenomjordiske kulturer fordi - som han sa - "har vi rett til å vite". Han er også motivert ut fra følelsen av å gjøre noe for menneskeheten, for sin kone, sønn og det ufødte barn som alle ble ofre i en bilsabotasje-"ulykke" som også nok var tiltenkt å drepe ham selv. Han innrømmer at etterpåklokskap har gjort at han har revaluert betydningen av å hemmelig-holde de ting han arbeidet med.
Hans forsøk på å overtale sine sjefer til å la ham utgi og snakke har delvis lykkes. Hans bok, The Catchers of Heaven, var godkjent for utgivelse, men bare etter at han godtok deres restriksjoner om å skrive i forordet at boken kun var oppdiktet.("a work of fiction"). Boken er fylt med innside-avsløringer og er en bok man MÅ lese om man er interessert i å lære mer om det utenomjordiske nærvær her. Dr. Wolf arbeider nå på en fortsettelse: Bright White Light Quartet, som ytterligere vil gi informasjoner om hans personlige erfaringer med de utenomjordiske, deres kommunikasjon og deres oppdrag.
TheCatchersofHeavenbookcover”boken som er utgitt så langt. Virker som den andre boken aldri ble utgitt før han døde.
"Jeg har blitt godkjent av Michael Wolf til i denne artikkel å dele offentlig de avsløringer som han har gjort siden Catchers ble utgitt. Denne rapport vil ikke være en kopi av min tidligere artikkel om Dr.Wolf. Og denne kommer fra notater som jeg hurtig rablet ned mens jeg forsøkte å holde tritt med hans hurtige taletempo. Som mange andre genier, så beveger han seg fra tema til tema hurtig - uten å gi intervjueren muligheten til å få bestemte detaljer. Leseren vil måtte ta til takke med det som her er gitt fra mine notater og tilgi de til tider manglende detaljer - og eventuelle feil er da mine.
"Jeg kan godt forstå at noen delvise avsløringer her vil gjøre at sultne lesere vil ha flere detaljer. Slik er den nåværende tilstand på dette punkt i US administrasjonens voktede avsløringer/ sannsynlige benektelses-strategi - en komplett dans av motsetninger.
Men i noe som savner sidestykke i mengde og dybde - så strømmer hemmeligheter her fra dypet av innsiden - av de mest voktede og benektede programmer som den amr. regjering kjører: dets UFOprogrammer. Her presentert av Dr.Wolf.
Men hvem er denne mannen som avslører denne "tettsittende" informasjonen? Michael Wolf’s forfedre var russiske jøder som emigrerte til USA og tok familienavnet Kruvant. Selv som barn var han ikke ukjent med den hemmelige verden eller med møter med utenomjordiske. Han fulgte sin far til Andrews Air Force Base mens han møtte folk fra "the Air Research and Development Council".
Og Michael var ikke den første i sin familie som erfarte kontakt med hva han kaller "min lille grå navigatør - en utilslørt velsignelse". Hans far hadde også hatt kontakt til grå ET’s, og flere ganger snakket med M.om disse "Catchers of Heaven", som han kalte dem. Og hans fremtidige sønn - Daniel - skulle også få erfaringer med ET-møter.
Da han var 12år tok M. initiativet til å danne "the Flying Saucer Research Association of New Jersey". Om natten forsøkte han kommunikasjon til sine Et-venner via lyssignaler. Og han hadde bedt sine venner om å stadfeste mottatte signaler ved å overfly hans hjem og han minnes at to flygende tallerkener faktisk gjorde det.
CIA begynte deretter å holde oppsyn med ham og senere rekrutterte de ham. W.forteller at myndighetene veiledet og betalte for hans omfattende utdannelse, fordi de så hans gode forbindelser til ET -ene, og fordi han var den dyktigste som hans lærere hadde sett.
 Dr.Michael Wolf tjente i Vietnam krigen som en Air Force colonel, pilot og "flight surgeon", og for "I-Corps intelligence officer for the CIA and NSA". Han har tjent som en lege i neurologi - og masse mer. (Ph.D. in theoretical physics, an Sc.D in computer science, a JD in law, an MS in electromagnetic influences on organisms and a BS in biogenetics.)
Prinsipielt er han en Buddhist, og Wolf vedkjenner også kjernesannhetene i Islam, kristendommen, Jødedommen, den opprinnelige Amerikanske spiritualiteten og andre åndelige tradisjoner. Hans personlige ordtak er "sannheten er en løgn som ikke enda er blitt avslørt".
Fra -72 til -77 var han engasjert i hemmelige stats etterforskning av utenomjordisk teknologi. "Jeg møtte utenomjordiske hver dag i mitt arbeide og delte boliger med dem" - mens jeg arbeidet med forskning i ekstremt hemmelige underjordiske laboratorier. "Zetaer (utenomjordiske) arbeider i underjordiske anlegg for den amr.stat. ET-ene bryter ikke avtalen som staten her med dem, men det gjør staten ved å mishandle ET-er og ved at de skyter på ufos. Noen utenomjordiske holdes også som fanger. Våre forskere oppdaget at ET-ene ikke kan dematerialisere seg og unnslippe om det finnes et ekstremt sterkt elektromagnetisk felt som omgir dem." (Har også hørt om bekreftelser fra andre kilder som beskriver en meter tykke vegger med mange ledninger innstøpt og løpende i dem - på Haystack Air Force Laboratory. R.Ø.anm.)

endel av de sivilisasjoner som de har kontakt med ligger årtusender foran jorden i normal utvikling. Dette bildet er et tenkt bysamfunn "på en fjern planet" men ut fra opplysninger fra særlig Semjase-kontaktene fra -75 - som var fysiske møter der en masse informasjoner ble gitt - kom det fram at mange av planetene i pleiadene var så lavbefolket at de slapp å hope seg sammen i slike bysamfunn. F.eks. hadde  hele planeten ERRA som går i bane rundt en av pleiadestjernene (stjernen Taygeta) - riktignok i en annen tidsdimensjon og et noe høyere frekvensplan - kun 500 millioner innbyggere som da bodde i landsbysamfunn - eller nærmest grisgrente landsbygder. Slik ville DE helst leve. Erra er størrelsesmessig omtr. som jorden.

Dr. Wolf kommenterte: "noen i "the government" ønsker bedre diplomatiske forbindelser til ET ene - mens andre i militæret ønsker å skyte dem ned". Dette er ironisk sa Wolf - "fordi SDI [Star Wars] teknologien ble gitt til oss av utenomjordiske".
Laboratorier der han arbeidet inkluerer S4 nær det nordøstre hjørnet av Nevada Test Range og nær Area 51 (hvor han bodde en tid), Foreign Technology Division labs ved Wright-Patterson Air Force Base (Dayton, Ohio), og det tidligere Dulce Laboratory (nær New Mexico-Colorado grensen). Wolf sier han også at han vet at utenomjordiske arbeider med statens folk ved Haystack Air Force Laboratory, dypt under Haystack Butte ved Edwards Air Force Base, California. Og da temaet ble bragt fram om " Indian Springs Auxiliary Air Field" som grenser til Nevada Test område, svarte Wolf raskt: "jeg kan ikke si noe om det."
Siden 1979 har han arbeidet som vitenskapelig konsulent til presidenten og National Security Council på utenomjordiske saker. Han er også medlem av NSC’s ukjente UFO informasjonskomite (MJ-12’s) panel av vitenskapsmenn. "kodenavnet jeg brukte var ’Griffin’ og ’Nu Kappa Eta’." MJ-12 gjorde Dr. Wolf til formann av Alphacom Team, om utenomjordiske saker.
Wolf observerte at generalene han arbeidet med følte seg avmektige ovenfor den overveldende utenomjordiske teknologi og mentale evner. Pga disse følelser av avmektighet, av underdanighet (powerlessness), satte generalene i gang en omfattende desinformasjonskampanje (the UFO cover-up) for å ta motet fra ethvert forsøk fra sivile på å skaffe seg selv den mest begrensede forståelse av utenomjordiske - som generalene (selv) hadde klart å oppnå.
En enda mer foruroligende avsløring fra Dr. Wolf gjelder eksistensen av en renegatgruppe innen det militære og "intelligens/agentsian" som er involvert i UFO cover-up. Wolf har navngitt denne konspiratoriske gruppen av komplottet som "kabalen". Den er en samling av ekstremister, fundamentalister, rasister, paranoide offiserer og "xenophobices". Kabalen frykter og hater utenomjordiske. Og uten noen godkjennelse fra president eller kongress har kabalen bestilt, rekvirert Star Wars våpen for å skyte ned UFO’s; den har tatt overlevende utenomjordiske "gisler" i fengsel og forsøkt å presse informasjon fra dem med makt. En høyerenivå militær offiser som er ansett som "vennligsinnet" innen kabalen, men som i hemmelighet misliker det, har videregitt denne informasjonen om kabalens planer og aktiviteter til Dr.Wolf.
Kabalen "kontrollerer" noen velkjente ufo-etterforskere. Wolf sier at sjefen i en av de sivile ufo-hovedorganisasjonene er "oppi ræva på kabelen". Og han legger til at en annen ufolog i Canada "blir betalt for å knekke" (slå ned på) forskjellige ufo-etterforskere. Denne ufologs høye anseelse i ufo-etterforskning er ufortjent fordi han får en strøm av lekkasjer og tips fra en velplassert "mann" på innsiden av intelligensian. Denne ufolog blir nå ofte skuffet fordi hans kilde på innsiden ikke lenger er tilgjengelig da han døde nylig.
Som en konsulent for presidenten har Dr. Wolf besøkt Mr. Clinton (dette fra -98) i de private kamre i hans Hvite Hus. Da Clinton besøkte Harfford, Connecticut, under en (presidential-) debatt, tok han en sidetripp for å konsultere Dr. Wolf. Og til i dag (1998) fortsetter han å gi råd til presidenten gjennom en kodet telefon og en sikkerhetsrådgiver (Merk da: dette var for noen år siden - og under Clintons tid - den nåværende president er nok for lengst inne i denne hemmeligholdelse - som selv værende en del av komplottet og kabalen jf. en del utenomjordiske kilders meldinger. "Gamle-Bush" var jo sjef for CIA. Oa.)
Denne mannen (forstått som Wolf) har da de høyeste sikkerhetsklareringer og er i en ekstremt kvalifisert posisjon for å vite hva regjeringen vet om ufo’er og utenomjordiske. Han sier han ønsker å fortelle President Clinton alt - "men det kan jeg ikke, da mine sjefer ikke tillater meg det".
Wolf sier at "President Clinton vet mye om Area 51; men ikke om S-4" — den superhemmelige underjordiske installasjonen 13 mil sør for Area 51 ved Papoose Lake hvor Dr. Wolf gjorde noe av sin forskning. "President har sikkerhetsklarering ABOVE TOP-SECRET og "Need To Know" klarering, men har ikke UMBRA ULTRA TOP SECRET klareringen for å ha tilgang til toppnivået MAJIC [MJ-12] - hemmelighetene og KEYSTONE [ET research] documentene - legger Wolf til.
Som mange føderale byråkratier har MJ-12 tredoblet seg i størrelse sier Wolf. "det er nå 36 medlemmer - inkl.[former Secretary of State] Henry Kissinger og[father of the hydrogen bomb] Edward Teller. MJ-12 møtes ved forskjellige hemmelige steder -inkludert Battelle Memorial Institute [at Columbus, Ohio]." Som en innsider bekrefter Dr. Wolf at det var Dr. Edward Teller som anbefalte fysikeren Robert Lazar for hans posisjon ved den hemmelige S-4 government base sør ved Area 51, hvor Lazar hjalp å re-ingenere drivsystemene på utenomjordiske romskip.
Når jeg spurte hvem MJ-1- toppen var, så avslo Dr. Wolf å avsløre entiteten til personen. Han sa; "MJ-1 står ikke under noen - ikke engang Presidenten." Da jeg gjettet at Michael Wolf selv var et MJ-12 medlem, så pekte han hurtig på at han "ikke kunne avsløre slike ting". Og da jeg gjettet at en betydelig vitenskapsmann med regjeringsbakgrunn som bodde i Arizona, var et annet MJ-12 medlem, svarte Wolf med en uvanlig stillhet - som jeg tolket at han ikke motsa identifiseringen.
Michael Wolf har skaffet seg omgang med toppfolk i vitenskapen som arbeider med grense-vitenskap. En slik en er Dr. Hal Puthoff, hvis forskning inkluderer nullpunkt energi - som vil kunne erstatte olje - og skape en ren kilde for verdens kraftbehov. Wolf arbeidet også på fjernseeings-forskning (remote-viewers) for regjeringen samtidig som Puthoff gjorde samme ved Stanford Research Institute. Darrell McMillan fra "Union of Concerned Scientists" er en annen vitenskapsmann som Wolf sier han kjenner, og likeledes Dr. Stephen Hawking, den Britiske fysikeren.
Dr. Wolf spurte meg om jeg hadde sett den siste filmen, Peacemaker.
Da jeg bekreftet det, sa han "kvinnen i den filmen var basert på en virkelig person som jeg arbeidet med — Dr. Jessica Stern ved National Security Council."
 Selvfølgelig har han også møtt Dr. Edward Teller. Wolf karakteriserer Teller som "en nukleær humbug" - refererende til Tellers bløff ved å lage en presentasjon for tidligere president Reagan om laser-stjerne-våpen som skulle nesten være operative, til tross for at systemet aldri var blitt testet. Systemet var allerede kassert som umulig å gjennomføre av andre vitenskapsmenn ved Lawrence Livermore Laboratory.
En annen "størrelse" som Wolf er kjent med, er tidligere sjef for NSA og nå formann for "Science Applications International Corporation" (SAIC). SAIC var kjent for USAF oberst Steve Wilson som selskapet som lager antigravitasjons-motorer for US - kopier/etteraping av ufo-er. Da jeg kommenterte for Dr. Wolf at USAF Colonel Wilson hadde avslørt Inman som også værende i tjeneste for "Decision Science Applications, Inc. (DSAI)" — en av toppene av selskaper som var involvert i hemmelige militære våpen - basert på ET-teknologi - så sa Wolf: "Inman vet ikke så mye som ufo-etterforskere tror han gjør. Han kjenner ikke alt som DSAI driver med".
Wolf verifiserer også at den tidligere sjefen for Air Force Special Forces’ Project Pounce (UFO retrievals unit), oberst Steve Wilson, og Air Force Technical Sergeant / NSA analytiker Dan Sherman, ble utvalgt til en NSA enhet som skulle drive med telepatiske kommunikasjoner med ET-ene for å finne ut om de var det de utga seg for.
Dr. Wolf kom med en revidert historie om begynnelsen til den moderne UFO-era. "den første ufo "styrtet" i -41 i havet vest for San Diego, og ble tatt opp av Navy (marinen). Den amr.marine har holdt førerskap i ufo-saker siden det.
Et mer berømt ufo-krasj fulgte i -47, nordøst for Roswell i New Mexico, og skipet ble tatt hånd om av Army Air Corps, som rappotert av oberst/Colonel Corso sin bok, The Day After Roswell. (mer om Roswell på norsk her på link som åpnes i eget vindu)

Dr. Wolf stadfester at oberst Corsos avsløringer og bemerker at LED’s (light-emitting diodes) og superledere er blant de teknologier som kom fra Roswell. Usa hadde en grå utenomjordisk som ble døpt "EBE" (extraterrestrial biological entity), fra 1948 til hans død i 1953. Regjeringens forskere kommuniserte først med ham ved å bruke piktogrammer (symbolbilder). Om den utenomjordiske trusselstonen i Corsos bok så sier Wolf at "det var medforfatter William Birnes som hadde de anti-utenomjordiske fotnoter i Corsos manuskrift, og at oberst Corso selv ikke så de utenomjordiske som fientlige innvandrere.
Bare måneder etter Roswell UFO crashen, ble US Army Air Corps til "the Air Force"; den nasjonale sikkerhetsloven ble vedtatt - delvis for å ta seg av den ekstraordinære hemmeligholdelse som regjeringen følte at ufo-saken krevde - og med dette CIA skapt.

fra en av mange filmer som maktapparatet har beordret/godkjent jf.bla.Dr.Wolf - som en del av den forsiktige, styrte lekkasje-kampanje mot "massene". Motivet er fra en tenkt millitærbase der de har hentet et styrtet fartøy for reenginering og senere forsøk på kopiering og testflyging. 

Dr. Wolf fortalte personlig om en prosess han kalte "the Gateway Treatment" som "tillater bruken av en mye større del av hjernen for mentalt å kople seg til de utenomjordiske i fullstendig mentale utvekslinger. Prosessen involverte en "måte å åpne opp hjernen -en måte å stimulere nerver ved at milliarder av synapser (nervetråder) dannes".
Et annet prosjekt som Wolf var involvert i var forskning på subatomare partikler. Han sier hans oppdagelser ble benyttet av hans "universitetsprofessor for å utvikle partikkel-stråle våpenet i StarWars programmet.
Ved å trekke på info fra sitt arbeide i genetisk forskning, avslører Wolf at hele menneskets…?…DNA?… ("the entire human genome") hadde hemmelig blitt kartlagt av US-vitenskapsmenn. Han sier de fant et utenomjordisk markert gen i noen menneskers genetiske prøver, men at andre mennesker ikke har disse markerte ET-gener. Han sier ytterligere at "jeg har funnet ikkekodede (utenomjordiske) generekker i mitt eget genetiske materiale - mer enn hva "kryssningene" har. Kryssningene -"In-Betweens"- er hans uttrykk for mennesker med hybrid -utenomjordiske arvestoffer/gener - ut fra "ET-" påvirkning av deres foreldres egg/sædceller fra før de fikk barn. Wolf avslører også at han kjenner til forskningsprogrammer der statlige forskere - (government scientists) - skapte jordmenneske-utenomjordiske hybrider i forsøk på at kopiere utenomjordisk genetisk "engineering." 

Han forklarer at det å ta vev i såkalte "cattle mutilations" skjer for å tilvenne "organeller"?(celler) til menneskelige kropper - (to filter out particulates that are killing us as we pollute our planet". He says, "The ’In-Betweens’ [human-ET hybrids] will help us and will bring the organelles.") Han sier jordmenneske-utenomjordiske hybrider hjelper oss og vil frambringe organellene.

bildet er kun en illustrasjon.

Et-ene har andre bekymringer også. De diskuterte Gud og død med Wolf. Og de påpekte at alle verdener er forbundet: "en Hiroshima atombombe kan påvirke millioner av sivilisasjoner i galaksen". De fortalte ham også: "tanker er energi. De stopper ikke ved en galaktisk barriere - de blir mottatt i andre verdener".
Ut fra det han har lært sier nå Wolf: "vi er ved et veiskille. Det er å velge en levedyktig framtid for våre barn. Menneskene er i forandring - mot utvikling - og ser etter åndelige verdier. Det er mer "i gud" enn at folk kommer i kirken".
Et fjerde ultrahemmelig prosjekt som er nevnt i Wolfs bok var prosjekt i forsvarsdepartementets prosjekt som hadde å gjøre med å klone et menneske for å skape en perfekt soldat som kunne adlyde ordre uten spørsmål. En general var i tjeneste i prosjektet. Kloningen så ut til å ha blitt født med evne til etisk tenkning og intuitiv kunnskap om at livet er hellig. Wolf sier at da "kopien" nektet å adlyde en testordre om å drepe en uskyldig hund - så "befalte prosjektoffiseren å "terminere" han. Det var hans bedømmelse at "klonen har en sjel" - så derfor sprengte han hele bygningen for clone-prosjektet og lot i skjul klonen unnslippe.
Wolf er naturligvis klar over betydningen av individuelles utvikling innen for sivil ufo-forskning. En slik person er tidligere Army Command Sergeant-Major Robert Dean, som var ved Nato-hovedkvarteret på 60tallet. Der leste han den hemmelige vurderingen av utenomjordiske. Wolf avslører at "NSA og CIA skaffet medlemmene av MJ-12 avlyttingstaper fra møter i sivile ufo-grupper - f.eks. MUFON konferanser.
Han nevner også at noen av de fremstående ufo-etterforskere som han hadde snakket med inkluderte Robert Bletchman, James Courant, Linda Moulton Howe, William Hamilton, Michael Hesemann og Dr. Steven Greer.
For noen år siden lekket det ut dokumenter som utga seg for å være en orientering for President Jimmy Carter om utenomjordiske saker. Dr. Wolf bekrefter at innholdet deri "var sant, men at en side manglet fra dokumentet". Denne siden beskrev en person av delvis "ET-menneske" opprinnelse, som dukket opp for to tusen år siden og forsøkte å stanse menneskelig voldsomhet. "Da jeg foreslo at denne siden refererte til Jesus, så bekreftet Wolf dette.
Dr. Wolf beskriver forskjellige utenomjordiske raser. "En rase har oransje hud med store hoder og sorte øyne uten iris og hvitt - og seksfingrede hender. Under disseksjonen fant de at deres hjerner hadde fire hjernelapper, forskjellig øyeeple og nerver - og et svamplignende fordøyelsessystem.
Utenomjordiskes hjerner er mer utviklede og "koplede" og har ingen corpus callosum." Han beskriver også en rase som kalles "the Semitics", av vår høyde og helt menneskelik utseende - bortsett fra deres store kroknese. Det var denne rase som landet ved Holloman Air Force Base [New Mexico, in the 1960s] og som hadde samtaler med noen generaler der. Wolf beskriver også en svært menneskelik rase som kalles "de nordiske" ("the Nordics"). Disse to nevnte raser kom fra Altair 4 og 5 i Pleiadene." 
Dr. Wolf legger til: "de utenomjordiske spiser vegetarisk og sopp, og har forskjellige krav. De tar opp energi fra luften og fra visse bestandeler."
Han sier at "cattle mutilations" vevs-samling ikke kun er relatert til kloning, men også for å tilpasse næringsmidler for ET-fostrene som ET-ene skaper, og legger til at embrovesken inneholder en anti-avstøtings faktor. Han er også klar over at ikke all vevs-uttak fra kyr gjøres av utenomjordiske - noen gjøres av spesial-styrker.
Wolf sier at kornsirklene var oppfunnet av utenomjordiske og senere også dårlig kopiert av militære som brukte "Strategic Defense Initiative" våpner som strålte laserpulserte stråler. Han legger til: "i kornsirkler som er lagd av utenomjordiske lever kornet fortsatt og vokser (etter det er bøyd inn i spesielle piktogrammer/mønstere). Ved "våpenstråle" lagde kornsirkler så dør plantene. Disse SDI våpener er operert fra hemmelige baser i Himalaya".
Om utenomjordisk kontakt sa han at et-rasen "Zeta Reticulans", eller "Greys", har gått inn i diplomatiske forhandlinger med US Government.
Da jeg spurte ham hvilken utenomjordisk rase han arbeidet med i government-laboratorier, pekte han ut de to bilder på boken The Catchers of Heaven, var korrekte fotoer av utenomjordiske som var tatt av hans venn. Et-en på forsiden ble kalt "K*L*T", som Wolf uttaler som "Kolta" for bekvemlighet, og at det er en Zeta Grå utenomjordisk - som Wolf møtte ofte. Den utenomjordiske på baksiden er en menneske-lik pleiader kalt "Anon [Prince] Sa Ra".

bildedgjøring av en kontakt som en amr.journaslist hadde den 11.juni-97 og omskrevt i egen artikkel - og bildet kan også illustrere et av de tilfellene som Dr.Greer har fått frem i lyset - der det fortelles om nært samarbeide med utenomjordiske i et prosjekt om trenings-simulatorer for opplæring i å fly bergede og US-bygde ufo's.

I sine "kurs" med sin utenomjordiske forbindelse i vitenskapelige laboratorier, ble Wolf gitt et stykke av utenomjordisk metall. Dette så ut som smeltet silicon, og har underlige energi-egenskaper. Det er 99.99% silikon med resten ikkejordiske isotoper. Han sier at da han plasserte metallet i vann og drakk vannet - så skapte det helsemessige fordeler.

Wolf er overbevist om at det ble brukt psykotropisk innrettede energi-apparater av "kjeltringer" i coverup-gruppene mot visse ufo-forskere som arbeidet for å få en slutt på hemmeligholdet. Disse forskere er bl.a. Director of the Committee for the Study of Extraterrestrial Intelligence (CSETI), Steven Greer, MD, and hans assistent, Shari Adamiak; Congressmann Steve Schiff som krevde UFO dokumenter fra luftforsvaret og USAF Colonel Steve Wilson som avslørte sin ledelse av Project Pounce, en UFO bergings enhet. Allerede har oberst Wilson og Shari Adamiak dødd av følgene (kreft) og kongressmannen Schiff har måttet avbryte sin politiske karriere. Og nå(-98) har Dr. Wolf mottatt en medisinsk rapport som antyder en mulighet at han kan ha kreft.(Han døde noen år senere).
Vedrørende den berømte 1947 Roswell UFO crashen: Wolf stadfester at "det var faktisk to UFO’s som kolliderte i luften under en elektrisk storm. Den ene innholdt oransje ET-er og den andre grå. Et skip krasjlandet ved the Plains of San Agustin, over ett hundre miles mot vest. Army intelligence enheter kom og sikret begge steder og fjernet skipet og de nesten døde Et - mannskaper.
Et annet senere ET-militær-møte som Wolf fortalte om er likeledes nifst. En utenomjordisk hadde på Jorden reist fra Fort Dix, New Jersey, til nær McGuire Air Force Base hvor han døde på asfalten.
Michael Wolf arbeidet i flere prosjekter hvor han gjorde oppdagelser som han i ettertid - beklager å ha vært med på. Han hadde særlig bange anelser etter at han så hva disse oppdagelser førte til. Han sier nå han har "store betenkeligheter med disse gale anvendelser - han fornekter dem og er angrende for dem".
Da Dr. Wolf var i government-sponsede studier for hans MD grad ved McGill University, gjorde han forskning på nerve-sendere og deres rolle i mental funksjon og kontroll. Blant de hemmelige prosjekter som Dr. Wolf arbeidet på var "fjern-seeing"/ "remote viewing"—et militær intelligens uttrykk for "anvent klarsyn". Han sier: " nitti-ni prosent av telepati og remote-viewing forskning er hemmelig/ sikkerhetsgradert".
Wolf sier han gikk langt bak de grove/vulgære psi eksperimentene hos General Bert Stubblebine, Lt. Colonel John Alexander og Major Ed Dames: han utviklet minne-uttrekk og minnelukke-teknikker. Noen av hans oppdagelser "var senere inkludert inn i de beryktede MK-Ultra mind-control projecter til CIA, og brukt på fangede KGBagenter for å trekke ut informasjoner. Han arbeidet også i forskning på delfiner - "en høy-intelligent alien livsform på denne planet".
 Mens han studerte ved MIT for sin doktorgrad i fysikk så oppdaget han en ny teori for dualitet for bølgepartikler, som ledet til utviklingen av det nøytrale, partikkelbaserte Star Wars våpen.
Pga disse klassifiserte prosjekter forbød hans sjefer ved NSC ham å oppgi sine professorer/lærere, og MIT og McGill er ikke tillatt å bekrefte at han studerte der.
Gjennom at han har tilgang til NSA og CIA informasjon, så avslører også DrWolf noen hemmeligheter der han ikke selv er involvet. Ett av de styggeste aspekter fra Vietnamkrigen var US’s Project Arc Light- "bombingen av nedskutte B-52 bombefly med "helvetesild" - brannbomber, som helt forbrant noen evt overlevende mannskaper. Dette for å ødelegge hemmelige dokumenter i flyene. President Bill Clinton fortalte Michael Wolf at han hadde lært om Project Arc Light mens han var student i england og at det hadde forsterket hans motstand mot Vietnam krigen.
Wolf lærte også at mordet på President Kennedy involverte mange grupper og interesser. "mange Kubanske landsforviste hatet Kennedy for fiaskoen ved Grisebukta-invasjonen. Mafiaen hatet JFK fordi hans bror,  Robert Kennedy’s uforsonlige rettsforfølgelse av høynivå gangstere. Ulvene i CIA hatet Kennedy fordi han ønsket å trekke US ut av den opptrappende krigen i Vietnam og fordi han ønsket at CIA skulle frigi ufo-informasjon".
Wolf avslører at den berømte Albert Einstein hadde kontakt til utenomjordisk intelligens og at en nyere forståelse av nullpunkt-energien "har å gjøre med hvite/sorte hull-scenarioet". Han sier at ET-ene fortalte ham at "tomrommet" er fylt med energi som kan tappes. Videre stadfester han at eksperimentene der US-GOV.brukte eksotiske teknologi "skapte rifter i tiden".
Wolf arbeidet også på oppdrag fra Mossad -israels intelligensgruppe. "mossad har svært gode forbindelser til utenomjordiske" kommenterer han.
Dr. Strecker’s publiserte forskningsrapport som viser at HIV-AIDS er forårsaket av et menneskeskapt virus er korrekt jf DrWolf. "Goverment" har videre lært at virus er krystallinske i struktur, og at en korrekt frekvens kan ødelegge dem.
Wolf rapporterer at "President Clinton har hatt en orientering på Aurora [SK-33A] space -flyet" som prøveflys ved Area51. Aurora kjører på flytende metan og har antigravitasjons-utstyr om bord - informasjon identisk med hva avgåtte oberst i luftforsvaret Donald Ware gav videre fra en 3stjerners general. Wolf sa at Aurora er bedre en Stealth flyene. "det har elektromagnetiske puls-våpen-systemer om bord, som kan slå ut sporings-radar. Han avslører også at den kan gå til månen. Og han legger til forlokkende: "US har "noe" på Mars ved siden av Rover…"
Wolf avslører at "de" arbeider på prototyper på utenomjordiske antigrav.skiver. Han sier at de utenomjordiske krysser galaksen gjennom å manipulere rom og tid - for å trekke deres bestemmelsessted mot seg (jf. tore alfstad som vet mye om dette - så skaper de et kunstig sort hull. Dette gjelder særlig "de grås" teknikk - andre bruker noe langt mer avansert -  R.Ø.anm.) "Tiden er redusert til null, og akselrasjonen er økt mot uendelig". Han sier også at militæret eksperimenterer ved å ha piloter til å bruke tankene for å styre/lede et avansert fly. Noen "government scientists" - vitenskapsmenn har funnet at "noen UFOs er levende transportmidler som kan dele seg og gjendannes". Disse "levende transportmidler" er tilsynelatende også påvirkbare gjennom tanke-kommandoer.
Wolf avslører en tildragelse som skjedde på Puerto Rico under Bush Administrasjonen (gml.Bush): En ufo "kjørt av" utenomjordiske med F16jager-eskorte landet i en by der i 1990. Hensikten var å teste den offentlige reaksjon på en utvalgt gruppe av de amr.folk. (Puerto Rico is U.S. territory.)
Borgermesteren i byen kontaktet President Bush, og fortalte opprømt til Bush at "utenomjordiske kom ut av et skip og gikk rundt" - og han spurte Bush hva han skulle si til sine innbyggere. Bush refererte denne begivenhet til DrWolf ved et MJ12møte for å utforme et svar til borgermesteren.
Vedrørende U.S. Government’s sakte tempo i avsløringen av ufo-virkeligheten så kommenterer Wolf: "regjeringen gjør en balanseakt fordi om fri energi og all den utenomjordiske teknologien kom ut samtidig, ville det skade aksjonærene i foreldede industrier. De multinasjonale selskapene vil ikke miste sin makt". Siste gang Dr. Wolf hørte om et tidskjema fra "the government" for fri avsløring av ufo-virkeligheten, var engang i perioden fra 2001-2005. (når vi nå har passert denne tidsgrense, ser vi igjen at dette har blitt forsinket - det sies at 911-begivenheten var utløst for å skape en slik forsinkelse. rø)
Dr. Michael Wolf er en modig mann. Han bor alene i en enkel byleilighet og sørger fortsatt over den tragiske død som hans kone og sønn Daniel fikk for noen år siden. Han opplever selv en evt dødelig ryggmargssykdom og er dedikert for å skape en bedre verden for barna.
"Barna er fremtiden" sier han, og til nå har han gitt alle sine fortjenester fra sine bøker til "Daniel Wolf Memorial Foundation For Children, Inc"., en non-profit organisasjon.
Dr. Wolf ser fram til da hemmeligholdelsen om utenomjordiske kontakter med Jorden fjernes - slik at vi og våre barn, og barnebarn kan gå fremover mot den neste fase i historien - nå i KOSMISK skala.


Endnotes
  1. Wolf, Michael The Catchers of Heaven: A Trilogy, Dorrance Publishing Co., Inc., Pittsburgh, Pennsylvania, U.S.A., 1996, ISBN 08059-3907-5. (See review in NEXUS Volume 4 Number 6)
  2. Boylan, Richard, "Official within UFO Secrecy Management Group Reveals Insider Secrets", Contact Forum, vol.5, no.5, September October 1997

About the Author:

Richard J. Boylan, Ph.D., LLC, is a behavioral scientist, clinical hypnotherapist, consultant and researcher who recently retired from his 25-year practice as a psychotherapist and clinical psychologist. He presented papers on his research at the 1992 MIT Abduction Study Conference and at the 1995 Cosmic Cultures International Conference in Washington, DC. Dr. Boylan is the author of over 30 articles and four books, Extraterrestrial Contact and Human Responses (1992), Close Extraterrestrial Encounters (1994), Labored Journey to the Stars (1996) and Project Epiphany(1997).

Editor’s Note:

Dr. Wolf does not give out his contact details, but readers may write to him through his publisher, Dorrance Publishing Company, Inc., 643 Smithfield Street, Pittsburgh, PA 15222, U.S.A.; Phone 412-288-4543, 1-800-788-7654, Fax 412-288-1786

oversatt fra siden http://www.naturalhealthholistic.com/mikewolf.html

 

se også:

other whistleblowers on the coverup of ufos and like - incl.googlevideos

mer om Dr.Wolf 

og mer om WOLF på eng. side

om Wendelle Stevens - intervju

engelsk språk:

another case where National Security consultant tells working with ET’s (Michael Wolf)    and more here and  here and here 

mainpage-hovedsiden

lytt/hør/lyd: intervju på engelsk  med Dr.Wolf i realplayer del 2  |

"The Catchers of Heaven"
by Michael Wolf
Click here to order the book, or for price and availability information.

prices and more

 


SLUTT BEMERKNING AV R.Ø:

En stor sannsynlig årsak til den bevisste ufo-tilsløringen er også at praktisk talt alle de undersøkte kontaktberetninger der "de" har fortalt om sin egen hjemklode – så har de fortalt om samfunnssystemer som nærmest kan kalles "kosmisk kommunisme". Der det ikke finnes "privat eiendomsrett" eller penger for den saks skyld. Der fellesskapet sørger for all produksjon av nødvendige varer og derved også velferd blir tilgjengelig for ALLE. Og der klodens befolkning er stabil og velutdannet.  Ettersom alle tar del i det arbeidet og samtidig som teknologien er optimalt utnyttet, så kreves det kun få timers arbeidsinnsats pr uke for den enkelte.

Men alt som går i retning av "kommunisme" er jo som banning i kirka her i den vestlige verden pr i dag – der troen på kapitalismen -dvs "griskheten satt i fri flyt" - skal løse alle problemer. Ikke merkelig at det derfor er i USA man spesielt setter alt inn på å hemmeligholde informasjon fra slike "ufo-kontakter" for å hindre alternative tanker å komme fram. Der "dansen rundt gullkalven" (les materialismen) dyrkes mer rendyrket enn ellers i verden og der de nå tilsynelatende har vunnet ideologikrigen og verdensherredømme mot "kommunismen" - i troen på  "markedskreftene" som den "endelige løsning".

Å så kommer en masse hyper-avanserte kontakter fra andre kloder og forteller at de nettopp lever med en form for kollektivisme eller kommunisme!! Snakk om kosmisk kollaps i troen på sin eget "ideelle system". Selvsagt må dette da hemmeligholdes og gjøres til et "ikke-tema" – hvilket da også har hatt høyeste prioritet siden avslutningen av andre verdenskrig. Og gjennom bevisste løgnkampanjer, hemmeligholdelse, desinformasjon og ikke minst latterliggjøring, har de nå i mer enn 60 år klart å holde denne informasjonen skjult - inntil Internett ble aktivisert som informasjonsmedium fra ca 1995.

Spørsmålet er da også hvor lenge dette medium får være fritt. Mye tyder på at det særlig etter 11.september 2001 og "terroranslaget" som de skjulte maktkrefter da satte i scene  - har  fått nye påskudd til mer overvåking av nettet, og mange "ikke-ønskede "nettsider blir i dag fjernet fra nettets adresseprotokoll med svaret "finner ikke siden".

 Så det blir da bare å håpe og tro at den åndelige/kosmiske overvåkning og styring med vår klode har det hele under full kontroll!!