linker til temaet:
utdrag fra boken på engelsk

link; Bøker og forfattere som omtaler Atlantis


mørkets tidsalders avslutning

Fritt oversatt fra boken THE LEGEND OF ATLANTIS 

av "ELIAH"

tidløs men utgitt på 90-tallet

Den mørke tidsalder har vart siden den gjensidige ødeleggelses-krigen mellom ATLANTIS OG MU i året 9522 f.kr - den avsluttes med året 2029 e.kr  - inngangen til den nye tid


"jordens fjernhistorie i nytt lys"
"the hidden rulers"
"Galactic War III"  or see most down on this site
THE COSMIC WATERGATE
mer om boken denne art. omtaler
hovedsiden
Brotherhood of Light

 

 

 

 


 

Gjennom den mørke tidsalder som var tiden for separasjon, var den sanne kunnskap skjult. Hver religiøs autoritet har skapt og skaper separasjon fra den indre, åndelige livskilde. Den virkelige religion er noe som foregår i menneskets indre. 

Under denne tiden kom flere kosmologiske ideer til Jorden som har utviklet seg til dagens religioner. Det var særlig de fjerne utenomjordiske besøkerer - guder med liten g - altså jordmenneskets genetiske skapere - som ble hyllet som guder, selv om de dengang langt fra var verken fullkomne eller uselviske. Ofte ble (blir!!) de rene budskaper også blandet sammen med informasjoner fra den astrale verden og fra "kanalenes" egne tanker, ideer, ønsker og forestillinger. Astrale informasjoner KAN være korrekte, men også bevisst VILLEDING fra "mørke" - negative - krefter.

***

Hver sosial struktur som tjener makten til grupperinger istedenfor menneskeheten skaper etter hvert separasjon. All kunnskap uten kjærlighet og innsikt skaper separasjon fra Helheten eller Gud. Mens den gamle tidsalder utløper med deres gamle lysarbeidere - Illuminati - og deres planer for et verdensherredømme, for å kontrollere verden gjennom kapital - skjer samtidig store forandringer på Jorden. De nye inkarnerte lysarbeidere fra den galaktiske føderasjonen har allerede blitt født til jorden for å lede menneskeheten inn i den gyllne tidsalder. Etter den store transformasjon av menneskeheten vil "Rombrødrene" ønske oss velkommen som kosmiske deltagere i den galaktiske samarbeidsgruppe av frie planeter.

De mørke så vel som de lyse krefter tjener bare en herre - "årsaken til alt som er" - som har fremtidsmålet å "fremskape" det fullkomne mennesket.

Det endelige mål for menneskenes reinkarnasjon, er å føre det gjennom alle erfaringer og omskape det til et "gudemenneske" - som ikke dømmer, men som  forstår - ut fra egen, selvopplevet erfaring!

"Eksperimentet med dualitet" har nå kommet til ende og planeten Jorden er en klode hvor bevisstheten stiger raskt. Dette gjennom at de opplyste broderskap fra Lemuria og Atlantis nå fødes tilbake til fysiske inkarnasjoner som jordmennesker. De representerer pyramidens hvite øye som forstår alt - også dette med allvisdommen på Jorden

 

Fritt oversatt fra boken

THE LEGEND OF ATLANTIS

av "ELIAH"

tidløs men utgitt på 90-tallet

Kap 1 - ARVEN FRA AGARTHA (Garden og Eden)

For æoner siden, så kom rombroderskapet til jorden fra det ytre rom under spirituell guiding fra Visdomsmestrene - universets "skapere" - og bosatte seg inne i planeten. (jf.andre kilder hadde solen på den tiden en form for stråling som umuligjorde liv på overflaten) Deres oppgave var dog å forberede jordens overflate for utviklingen av høyere former for biologisk liv og for reinkarnasjon av sjeler som ble ødelagt i den atomkatastrofen som hadde knust planeten Malona(Maldek/Lucifer) hvis rester nå går i bane mellom Jupiter og Mars.

Disse høyere lette kropper - ferdige mennesker - kjente det åndelige hiearkis sine mysterier i skapelsen. De kjente planetens indre Logos, hvis bevissthet ga grunnlag for fødselen av en entydig gruppe av sjeler, som hver var i stand til å inkarnere på forskjellige tidspunkter. Avhengig av deres spesifikke utvikling i hver periode, så inkarnerer menneskelige sjeler for å fremme sin vekst. De valgte veldig spesielle livserfaringer gjennom tusener av inkarnasjoner, inntil de når ferdiggjørelsen som menneskelige vesener.

I begynnelsen så bygde romfolket fra det ytre rom byer inne i jorden. Agartha - edens hage - ble skapt og mange samarbeidsmenn fra den galaktiske føderasjonen kom frivillig til jorden.

Alle farger og raser av mennesker fra Altets skapelsesplan bidro med sitt genetiske materiale, samt med plante og dyrearter til den biologiske tilblivelse. I Altets skapelsesplan ble Jorden ansett å bli et passende rom-planetarium, som kunne fremskape et universelt menneske, værende i stand til å overvinne alle polariteter og mangfoldigheten av de klimatiske soner.

Inntil det punktet i tiden, hadde det vært et stort mangfold av ikke-menneskelige raser som deltok i utviklingen av sjeler. Forskjellen var så stor at sjelene hadde store vansker med å reinkarnere inn i kropper fra andre stjernesystemer.

Derfor var DEN KOSMISKE HENSIKT sin plan å etablere en ny eksperimentell sone av skapelse som sammensmeltet alle sjeler inn i en universell kroppstype.

Den galaktiske føderasjonen og dens ledere - Melchisidek-ordenen eller LYSETS BRORSKAP - "steg ned"/dro til jorden for å introdusere en ny mennesketype og et "planetært svangerskap". De skapte den menneskelige rase i sitt eget bilde, og assisterte i dens genetiske forbedring.

Alt gikk i henhold til planen inntil "fallet". For det reinkarnerende dyrelignende menneske ble forbedret gjennom direkte genetisk innblanding og på kort tid så utviklet de egnede kropper.

Kroppene av disse skapelser ble i den grad brukbare på kort tid at sjeler fra Maldek/Malona, Venus og Mars - som i tidligere tider hadde gått gjennom sykluser av reinkarnasjon og skapelser - ble nå i stand til inkarnere på jorden for å oppnå ferdiggjøring. (merk- Venus og Mars har ikke lenger noe liv i denne vår dimensjon -se link til mer om det på engelsk)

Fra den tiden så inkarnerte to typer av menneskelige vesener. Den sanne, udødelige, fysisk-eteriske type INNE I JORDEN- de som overvåket skapelsen og dens utvikling. Og så den "dødelige"(kortlivede) skapelse som renset seg selv gjennom reinkarnasjon og utviklet seg mot menneskelige vesener.

 

"ENGLENES FALL"

I overensstemmelse med planen så utviklet de menneskelige raser sivilisasjoner i vekst og forfall. Forskjellige sjelsgrupper samlet sine erfaringer i disse.

Men vokterne av utviklingen - også kalt "englene" - tok tilsynelatende makten i sine egner hender. De så hvor vakre deres "skapelser" hadde blitt. Noen av disse utenomjordiske fra det ytre rommet ble fristet av jordiske konger som alltid tilba dem med gaver som inkluderte vakre kvinner og selv deres egne døtre. Noen av emissærene (utsendingene) fra føderasjonen gav etter for fristelsene. De fra rommet avlet derved barn med de reinkarnerende individer. Dette var handlinger som var forbudt av "ELOHIM". Fra da av, måtte de oppgi sin status som upartiske og udødelige. De ble fordrevet fra jordens indre - fra Agartha - eller Edens have.

Fra da av hadde de mistet deres evige ungdom og deres angronynitet. Det indre lukkede kosmos av et fullkomment menneskelig vesen - led på denne måten en splittelse eller separasjon. De var således dømt til "et fall" og tilbakeføring til prosessen av menneskelig utvikling.

Til å begynne med levde de "falne guder" noen årtusener, men etter Atlantis dog bare noen århundrer. F.eks. ble Metusalem 960 år gammel. Men "halvgudene" hadde en trøst. De hadde paranormale evner som var langt utover de ordinære dødelige. Gjennom deres høyere-vibrerende chakraer og energisentere i de fysiske kropper, var de enda i stand til å bruke sine fem høyere sanser.

De var klarsynte, klarhørende, klarfølende, klarberørende og det samme også for smakssansen. Videre hadde de gaven av magnetisme som de kunne bruke for å heale andre. Deres kunnskap og sammensatte teknologi dvelte i deres underbevissthet. Deres ekstra-sensoriske gaver gjorde dem til åndelige veiledere i den ytre verden.

Profetene, overprestene og magikerne til alle tider har vært sjeler fra falne gudene. Skjønt alt dette var en del av ALTETS plan og disse sjeler hadde gjort et frivillig offer for å modne menneskeheten i hensikt å stille det til rådighet ET LYS PÅ VEIEN til å bli sant menneskelig og guddommelig.

Engang eksisterte det på jorden en høykultur med en menneskehet fylt av ÅND som kjente ALTETS mysterier. Disse Altets hemmeligheter ble avslørt for dem fordi de levde i harmoni med lovene.

Når menneskelig vesener velger å leve i helhet og i harmoni med hensikten av deres ånd og sjel, så åpner dette valget dørene til høyere sansning, og den universelle ånd tilbyr livets sannheter gjennom guddommelig inspirasjon. Resultatet er global opplysning og sivilisasjonens oppblomstring.

På Atlantis levde den fjerde rotrase som hadde nådd toppen av sin utvikling. Dens guddommelige inspirerte vitenskapsmenn hadde ervervet seg hemmelighetene til universell energi. På den tiden arbeidet åndelige inspirerte mestere sammen med vitenskapsmenn og dro teknologien ut av et åndelig reservoar i de Akashiske minnebanker. I lang tid var makt og kjærlighet forente. De menneskelige vesener hadde ikke et ego som var separert fra overselvet ("det høyere selvet"). Mennesket erfarte en oppblomstring i alle grener av vitenskap og romforskning/reiser. Nesten alle sykdommer var det mulig å heale og folket levde ofte til en meget høy alder. De hadde kontakt til andre kloder og folk og åndelige vesener i ytre rom. Den menneskelige rase eide på den tiden den universelle forståelse av at planeten er en biologisk levende skapning der menneskene var celler.

Folk kjente verken til eierskap eller egoisme og de holt jorden ren for de viste at de bare hadde denne JORDEN til felles. De kunne verken selge eller dele den eller dens luft og vannressurser. Alle hadde alt de trengte. Der fantes ingen klasseforskjell - det var verken fattige eller rike. De utgav og høstet i overflod.

De levende kosmiske lover av brorskap erstattet de dogmatiske lover og religioner. Folk kjente intet til "arbeide". Heller bidro de gledelig til fellesskapet med deres personlige evner. Alles særegne talenter ble verdsatt

.

Forståelsen av både den indre åndelige verden og den ytre materielle verden, gjorde arketypene - de oppstegne mestere av visdom - i stand til å leve blant mennesker og lære dem de store mysterier og innvielsestrinnene i tempelet.

Enkeltheten av den universelle kunnskap av de fem elementer - jord, ild, vann og luft - samt den kosmiske eter - utgjorde basisen for globalt livsopphold. Mennesket gjenkjente da fortsatt at de er deler av "gud på jorden", og at intet kan eksistere separert fra gud. De var bevisste at om de var en del av den skapende ånd som hadde vært materielle i årmillioner, så måtte det I DEM være slumrende, men allmektige krefter som bare ventet på å bli vekket i mysterieskoler - der de trinnvis lærte å heve sin bevissthet til Gudemenneske bevissthet - der ingen tilbad en atskilt guddom. De husket enda de var "falne, inkarnerte engler" som måtte være tilstede i livets skole og gjenfødes til de mestret å kunne leve gjennom enhver tenkelig erfaring. Til den tiden kom, da de kunne inkarnere i høyere bevissthetsdimensjoner.

Visdomsmestrene kjente hemmelighetene rundt kosmos’ sykluser av ekspansjon og kontraksjon. I de vediske tekster var de beskrevet som guds innånding og utånding. Ekspansjonen av kosmos fra kilden ble kalt OMEGA syklusen, siden alt fjernet seg fra kilden. Jo fjernere som melkeveien med dens soler beveget seg fra kilden, jo svakere ble deres forbindelse til den åndelig kilde hvorfra alt kommer. Dette betyr at alt liv fremtrer i forfall eller nedstigning til den tredje dimensjonen av et fast, materielt univers.

Atlantis og dets rase var enda forankret i den fjerde dimensjonen. Visdommens mestere viste at toppen av denne sivilisasjonen hadde jf den kosmiske syklus’ plan, frembrakt sjelene slik at de måtte stige ned i den tredje dimensjonen for å erfare hva det vil si å helt glemme sitt åndelige opphav og så gjennomleve den såkalte "mørke tidsalder".

Opp til dette punktet hadde de menneskelige vesener blitt ledet av et åndelig styrt matriarkat (åndelig dronningsvelde). Den mørke tidsalder gav starten til begynnelsen til patriarkatet - dvs  her forstått som menneskets egen vilje - fødselen av EGOet.

Den tredje dimensjonen ble forårsaket av et polskifte. Magnetnettet til jorden ble ødelagt og hele kontinentet sank i en gigantisk havskatastrofe. Men før det skjedde, hadde visdommens mestere brakt kunnskapen til mennesket i sikkerhet i pyramidene. De bevarte ikke skrevne tekster, men bygde pyramidene med matematisk presisjon der de brukte det universelle språket som bare kan desiffreres når menneskeheten forlater den tredje dimensjonen og går inn i den fjerde igjen- for så videre å komme tilbake til den femte dimensjonen. (midt på s17 - 1.9.06  fortsettes senere)

utdrag fra boken på engelsk

mer om samme tema

denne boken blir referert og drøftet i et timelangt  lydintervju/samtale med Stein Erik Høgberg  og det ligger på ALTERNATIVKANALEN i MP3

 

her video-er fra han/gruppen som har skrevet boken -krever rask linje for å se disse - merk også at via firefox nettleser kan disse type filer lastes ned og brennes via et nedlastningsvalg under FIREFOX:

youtubes from this book- or you must then write "legend of Atlantis" in the search-window/square yourself

linker ellers:

fra overgangstidens siste fase 2028-29 og kaos-rensels-tiden, oversatt auto til norsk"jordens fjernhistorie i nytt lys"
"the hidden rulers"
"Galactic War III" 
THE COSMIC WATERGATE
mer om boken denne art. omtaler
hovedside

Anbefaler også å lese boken TILBAKE TIL ATLANTIS av Marina Stjerna

evig visdom fra LOBSANG RAMPA


 

 

 

 

over er bilder fra den gamle tid - mens disse under representerer den nye tid på jorden


"en ny tidsalders fødsel"

Ufo-møter på nært hold i norge
 

 

 

Galactic War III

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/galatic_war_lll.htm

back up from: http://www.geocities.com/Area51/Hollow/4354/galactic_war.htm

 

 

The interplanetary landlords of this fallen planet realized that power and domination only increases in proportion to ignorance.

There were thousands of people who fought and died during the last world war, who died never really understanding what they had fought and died for. The deeper truths from World War Two were hidden in secret archives because they were too incredible for the masses. Most of the historians who recorded what happened during that global war never revealed most of what had really happened. Yet there were a few historians who glimpsed an incredible truth..so amazing that they never wrote about it because they themselves could not even comprehend it. Others who gazed on incredible revelations were afraid to release the truth, some fearing the readers would never comprehend it and others fearing the specter of the Iluminati that suppressed it from their educational institutions. lt was too bizarre....sounding like something out of a science fiction movie. Yet these hidden secrets were too important and immense for us to ignore and began leaking out through confiscated Nazi diaries, Naval intelligence agents who gazed at secret documents, and witnesses who talked before risking taking their secrets to their graves. In the early 1970s agents of Xian lnternational's Department of Mind, a civilian central intelligence expose agency, began to decipher the pieces of this super-puzzle...one of the biggest mysteries in the eons of time....and one of the greatest secrets of the last two millenniums.

Why haven't the average citizens of the nations of the 1990s heard this alternative version of World War Two? The answer to that question comes partly from Hitler himself when he declared, "the real destiny of Man is something that ordinary men could not conceive of and would be unable to stomach if given a glimpse of it. Our revolution is a final stage in an evolution that will end by abolishing history. My party comrades have no conception of the dreams that haunt my mind or of the grandiose edifice of which the foundations, at least, will have been laid before I die. The world has reached a turning point, and will undergo an upheaval which you uninitiated people cannot understand."

The aforementioned words were told to Nazi Party members who Hitler believed were not even ready for his heavy truths. The last world war was not simply a war fought between the Allies and the Axis or Democracy and Despotism. It was a war fought between Science and Magic, and science won. It was also the planetary battlefield of Galactic War III, when alien civilizations sponsoring the Nazis and alien civilizations sponsoring the Americans fought once again for control of planet Earth ...... while using its unsuspecting armies as pawns in their interstellar conflict. It is a well documented publicized fact that Hitler often went into trances and spoke to his military commanders. His chair press officer, Dr. Dietrich testified his belief that Hitler was possessed by demons. Hitler told his High Command his belief in the Superman who had ruled the planet in the times of Atlantis and Thule, and after the war of the gods that led to the fall of Atlantis the Superman, who were the Masters of the World, had gone underground. Hitler said he took his orders for the Nazi conquest from the Superman who lived inside the Earth. In a conversation with, Governor Rausching, a man who tried to tell the Nazi Leader of the great difficulty of genetically creating a new species, Hitler replied "The New Man is living among us now! He is here! Isn't that I enough for you? I will tell you a secret. I have seen the New Man. He is intrepid and cruel. I was afraid of him!

However, the Sirian Orion conflict had been raging across the galaxy for millenniums. Mars and Mercury had been in the second intergalactic War here, victims of nuclear devastation, Maldek had been blown into the asteroid belt, and planets In the Pleiades, Orion, and in other systems had become nuclear wastelands. Earth had seen two nuclear wars in the last 13,000 years and the Sirians and Orions were bringing in the technology for a third.

In the early 1930s a group of human aliens, the K-Group or Kondroskans, had secretly contacted President Franklin Delanor Roosevelt and offered technological aid in return for a treaty. Little is known here about that proposal. However, apparently the Pentagon and civilian military & affiliated scientists broke the agreement and the K-Group abandoned the Americans claiming they abused the technology and agreement.

ln the late 19th Century and early 20th century the great scientist Nikola Tesla was reportedly contacted by the Pleiadeans and their Venusian based allies, and given the technology that led to his invention of the AC/DC electric current dozens of electronic devices popular today, hundreds of instruments used in aerospace technology and electromagnetics, and hundreds of patents. Tesla was arguably the greatest scientist of modern times, based on the number of important popular inventions he initiated that he patented. Without the AC/DC Edison's electricity was worthless to the masses and long distance. He was Edison's top inventor, and was also one of the two leading radio technology inventors of the century. He publicly credited extraterrestrials with his inventions, which led many people to believe he was a mad scientist.

Early in this century Tesla invented a powerful two-way radio device that allegedly picked up intelligent radio signals from Mars and a base on Venus, After Tesla died(or was allegedly assassinated in 1943), Dr. Arthur Matthews and the great Canadian scientist Dr. Wilbur Smith continued to experiment with this communications device. In the 1950s they established Project Magnet, the Canadian government UFO Investigation, and claimed they actually arranged a landing and contact with a Venusian based spacecraft using Tesla's technology. The Project Magnet Report, which I have read, contains several inventions allegedly from alien contact that were built by Matthews and actually worked!

However, in the early 1930s Tesla was a good friend of FDR, and reportedly arranged a secret meeting between the Pleiadean ambassadors and the President. The Pleiadeans allegedly warned the President about the alien contacts with Hitler, and that the greys were supplying the Nazis with technology designs to take over the world(for the greys) and use genetics to create alien hybrids that could live in our atmosphere! The Pleiadeans were said to have offered technology, via Tesla, to neutralize the Nazi attack in exchange for dismantling the Pentagon's war machine and altering our economy to sharing and trade and our government to a spiritual council. The Pleiadeans would not interfere in our government yet they would recommend a new system and if we rejected it they would give us no aid. Roosevelt rejected their offer as a threat to his(and the Pentagon's) power and economic dominance, and Naval Intelligence preferred to work with the Sirians and use their technology to defeat the Nazis.

The greys initially gave the Nazis a technology far more advanced than the Americans had then, including guided missile rockets, Jet planes, superior electronics, superior submarines, etc. and the Germans never lost a battle until late 1940...their science being far in advance of England and the Allies. Meanwhile, unknown to most American military men, Hitler's Inner Circle of advisors met in a secret room and meditated nightly, using magical rituals from their initiations into secret societies. Borman, Himruler, Goering, Hess, and other top Nazi leaders were all advanced degree initiates in the ancient Vril Society from Atlantis, still surviving in the 20th Century in secret chambers. The Vril Society was related to the Brotherhood of the Golden Dawn of the most famous magician in the world, Aleister Crowley, Most Nazi SS elite members were initiates in these occult societies or the Teutonic Knights, or even the Knights of Malta that Mousolini's Italian Axis commanders hired allegiance. The Thule Society in Germany, named after their traditional belief in the Lost Continent of Thule of the Golden Age of the Teutonic Supermen, was a secret order many Nazis were initiated into before the war. The founders of the Nazi empire believed that the Aryans were descendants from the supermen who had ruled the planet from Thule in the golden age, and the Aryans were destined to rule the planet in the future golden age. This Nordic blonde haired blue eyed race, which originated in the Lyran Constellation, was the original super-race on the planet in pre-Sirian Earth. The Nazis believed that the history of our planet is in cycles of civilizations that became great and were destroyed. There had been four root-races in the past...Etherian, Thule, Lemurjan, and Atlantean...and the Nazis were to be the Fifth root race or the Aryans. The Nazis believed that planetary cataclysms before the end of this century would destroy civilization on our planet and the Masters of the World would emerge from inside the Earth to lead the Nazis to rule the world. It was the destiny of Nazis to exterminate the other races from foreign planets that had interfered in their perceived evolution of Earth, so that the original Thule Aryan race remained. Hitler regarded the Jews as an inferior race from another planet. (He actually wrote that!)

Hitler was trained by psychics in Austria and was taught how to hypnotize people and put them into trance so they could be controlled. That is how he mesmerized his generals to follow his orders like robots, even when they were intellectually totally opposed! He had a deep gazing hypnotic stare from his evil controlling eyes. He also had an official psychic department, in his government, that was exposed after the war when troops ravaged Berlin. A few highly paid highly secret highly trained psychics reportedly mastered astral projection, or out-of-the-body travel, and used it to spy on the enemy before battles! One of them was Hanshouser.

After World War ll the top German scientists who gave Hitler his rockets, jets, and superior Air Force became US. citizens and invented the American military rocket program, American jet planes, NASA space program, etc. They included Herman Oberth, the father of the rocket, and his portage Dr. Wamer Von Braun! The surviving elite of the Nazi Gestapo and SS became the CIA and INTERPOL!

FOR THE ALIENS WHO SPONSORED THE NAZIS, HITLER WAS A BAD INVESTMENT, THE NAZIS WERE ALSO FINANCED AND SUPPLIED WITH OIL, GAS, LINE, ELECTRICITY, VEHICLES, BOMBS, RUBBER, AND WAR SUPPLIES BY CORPORATIONS CONTROLLED BY THE ILLUMINATI (which made billions of dollars off of the Nazi war machine manufacturing). So what went wrong?

HitIer's visions of grandeur and power, under the influence of the LSD he received from the Sandoz labs and the cocaine he regularly partook in, went literally to his head.

As Hitler Spoke, he was trembling in a strange triumphant ecstasy. The man who had no fear of the titantic military might of America and the Soviets combined used to tremble in fear at the thought of the Superman who guided him and came to visit. He was paranoid of letting down the masters from beyond who gave him orders as he pursued what he believed was his divine mission to create the foundations for the Age of Aquarius. Every battle and every political action was carefully timed by Nazi astrologers and psychics who had been trained in Tibet by the llamas they had studied with. People close to Hitler reported be often awoke in the night screaming and in convulsions. He called for help and was paralyzed (similar to many thousands of UFO abduction cases decades later!). Hitler would then stand swaying and dazed, look around the room as if he were lost, uttering "he is here....he is here...It is he....he has come for me! There....over in the corner...he is there!"

Who was "he" who had come for Hitler? perhaps the grey aliens who found it more expedient to have the Nazis perform their genetic experiments for them before abductions, which are more difficult, came into popularity. Perhaps grey aliens who made a treaty with the leader of the Nazis and planted their secret underground bases in Germany decades before they did the same drama in the United States? And perhaps the invading Orion empire of a 50,000 year star war trying to reclaim the empire they had lost on our planet during the fall of Atlantis during the first intergalactic war.

There is considerable evidence that the greys were trying to use the military might of the Nazis and the Axis to take our planet away from its Sirian landlords who have secretly controlled the United States and the Allies via the llluminatti.

In the intergalactic war involving Atlantis and Lemuria the Orion Empire, the Sirian Alliance, and the Pleiadean United Federation of Planets had all fought each other on Earth. The Sirians, even after losing Atlantis, were victorious when they set up their new planetary capital at Luxor with their interplanetary white house at the Great Pyramid. This Golden Age of dynasties left Sirian Egypt in power for centuries as it ruled over a devastated planet. The Hebrews, who were later sponsored by the Pleiadeans, the Orion dominance in Asia, and the Nibirian controlled Sumerian empire were all lost in the sands of time as Luxor spanned the centuries. The Sirian control over the Roman emperors who worshipped their Earth governors as gods was immense. During the Middle Ages the Sirjan Masters from their White Lodge established the mystery schools, the Knights of Templar, the Teutonic Knights, the Masons, and hundreds of other secret societies that all nobility and regality were initiated into under the oaths of the secrets of the blood codes of death. Most of the initiates in the secret fraternities never knew their masters and gods were extraterrestrials. The High Priests and the kings and the queens who learned the secret never revealed it. Executions were the penalties.

During the times of the Old Testament the different alien nations fought again for the control of the Earth in the second intergalactic war here and once again the Sirians won, The Pleiadeans again had to flee in the centuries before Christ. Sirius controlled Egypt and MesoAmerica. During the Middle Ages of kingdoms and feudal lands the Sirian masters established, through channeling, many conflicting kingdoms, religions, and religions divided into warring factions to keep humanity divided and weak...knowing that a united and strong humanity could expose and stop the Sirjan control. By creating ignorance, war between Earthlings over religion and land, and conflicting philosophies humanity would weaken a planetary basis end never become a threat to the control from another planet.

Hitler became so power hungry and mad that his lust for power inhibited his ability to reason. He also had a well-documented case of syphilis that damaged his brain. His vegetarian diet did not stop his diseases due to his high stress. In 1944 the Nazis were testing flying saucers (we have seen the photos!). The blueprints and films were captured when the Allies raided a German rocket base in 1945, yet the saucers had disappeared. Hitler could have won...but he went mad. He began to believe, that under the influence of the Superman, he was more powerful than the Illuminati. And when he invaded France and threw the leaders of the Illuminati, the Rothschiids, in jail....and tried to personally take over the Illuminati...they retaliated by pulling the economic plug on the Nazis! During the invasion of the Soviet Union in 1941, after never losing a single battle, the llluminati corporations cut off all of Hitler's supplies as his armies were stranded in the snows of a freezing winter outside of Moscow. They cut off the gas and oil for the tanks and planes and weapons, cut spare parts and spare tires for all that was broke and damaged, cut him off from more aircraft and tanks to replace all destroyed...and left his armies stranded and starving after they cut off all the food. Remember that the Illuminati members own all the corporations in the world that produce oil, rubber, electricity, gasoline, weapons, strategic raw materials, electronics, strategic machinery, and all the major food corporations. And they did the same exact boycott to Rommell as the Desert Fox's armies were stranded in the Sahara desert invading Egypt, cut off from all food, oil, spare parts, and materials as-they died of starvation on the southern front, Hitler's dreams of capturing the Great Pyramid and Sphinx to capture the secret sciences and technology of Atlantis, which the Nazis believed to be hidden in secret chambers, turned to sand in the great desert. Meanwhile, at the peak of World War II, Hitler made the fatal mistake of sending some of his top scientists and advisors to the Andes in search of Atlantean gold and science he believed he could rule the world with...and another expedition searching for openings to the Inner Earth where he believed they would be greeted by the Superman who had a sanctuary of escape.

Hitler knew too much. And he abused what he had learned. He was a genius. He was a madman. And he was so controlled by greys that one wonders if maybe he was abducted and had an implant, Speculation?

Today we know that alien bases inside our planet are very real. We know there are masters and superman who live underground from the Orion Empire, the Sirjan Alliance, and at least 30 other alien civilizations! Hitler was correct.

Hitler's twisted cosmology stated Jews were really a form of animal created by genetic hybridization to become part-human but not human. He did not realize that all races on Earth including Aryan Nordics are interplanetary hybrids with ape stock. His masters neglected to tell him that. And they neglected to tell him that the original superman from Lyra were not hybrids or Earthians. They were E.T.s or the gods from the Teutonic legends of the Twilight of the Gods. And the Lyrans were not involved in this interplanetary war. They were the Architects of Dawn who seed the worlds of time and space in the Great Experiment in the dawn of time.

And on Earth the experiment had gotten out of control, Men who believed they could become gods were too human.

The Nazis hated Western science and Hitler called it "idiotic pride." They believed inter dimensional metaphysics, including magic and psychotronics, would win the war over American technology. What they did not realize is that their form of magic was black and it can never win in a karmic universe. The Nazis had even taken the swastika, the Lemurian symbol for the Four Primary Forces of the Universes, and turned it around BACKWARDS to represent the miss-use of the 4 forces... the dark side of nature...black magic. For white magic is nothing more than the positive spiritual application of the psychic sciences aligned with spiritual Ascended Masters of light.

While most New Agers tune into the Great White Brotherhood of Ascended Masters, their hierarchy of cosmic planetary leaders manifesting the golden age of Aquarius ...... the Nazis tuned into the Knights of the Powers of Darkness. These are the dead leaders of Atlantis, Egypt, Rome, Persia, lncalia, and other ancient civilizations who as High Priests, Divine Emperors, Theocratic Kings, and Grand Masters of secret lodges who Miss-used psychic power and black magic when they were alive ........ who are now dead and between lives ...... who try to guide evil dictators and demonic religious leaders from the lower realms of the invisible astral plane. This is what the Nazis believed, and this is what metaphysical researchers tell us about the brotherhoods today.

And Hitler found Crowley's voluminous writings to be deadly true....contact these invisible masters and they will give you all you want on the material plane. Yet you sell them your soul.

It is a testimony to the pandemonium of history that, when Hitler sold his soul to the Knights of the Powers of Darkness, he sacrificed the German people to his gods. And he sacrificed the Jews the same way they had been sacrificed to the Sirian gods in as many centuries A.D. as in the last round B.C. Twighlight of the Gods.

Who is your God? A Sirian. A rebel Pleiadean. A Regalian? A Zetan? Or is it all within? Is it all an illusion or a hobgraphic universe? Or does everything we perceive exist only in the chemistry of our brains? What is the Alpha and the Omega?

Hitler wrote that we would have to make an alliance with the Lords of the Planet and evolve to become lords ourselves, or we will become destined to be slaves to build the new cities for the returning lords of the planet after the devastation.

In a book documenting Hitler's use of magic and the occult, Morning of the Magicians. it is said of Hitler's words....Hitler's aim was neither to found a race of supermen nor the conquest of the world....these were only the MEANS TOWARD THE REALIZATION OF THE GREAT WORK HE DREAMED OF. HIS REAL AIM WAS TO PERFORM AN ACT OF CREATION, A DIVINE OPERATION ..... the goal of a biological mutation that would result in an unprecedented exaltation of the human race and the apparition of a new race of heroes, demi-gods, and godmen."

In other words, the Nazi vision of a world German Empire of Aryans was nothing more than temporary public propaganda to later be replaced by a higher yet secret goal. Performing an act of biological creation and mutation is exactly what the Sirians, Vegans, and PIeiadeans did to the ape and Neandethral Man millions of years ago to create; a new genetic race of modern men, and it is what the Orions and Zetans continue to do to create a hybrid grey human humanoid that is part Them and part us, for a race that cannot naturally live in our deadly atmosphere yet desires to migrate here from a network of dying planets.

During the final days of World War II, when Nazi cities were crumbling under Allied bombs and their mighty armies were being destroyed, the Nazi leaders sacrificed their own people believing they would themselves survive. They were taught that the Supermen would come out of the Earth and save them, and earthquakes, tidal waves, and an axis shift and ice age would destroy America for them before it was too late. They were a few decades off in that prediction: (according to Nostradamus). Hitler's prophecized divine intervention never came, instead his empire fell and the Orions lost another round in their intergalactic war. The Nazi flying saucers were secretly smuggled to their secret bases in South America along with over 20 billion dollars of Nazi gold, and a secret inner circle which became the Fourth Reich and still exists today! They operate with the greys out of secret underground alien bases in the Southern Hemisphere. Their secret rocket technology ended up at Cape Kennedy and Mission Control. Meanwhile, several German and Austrian scientists escaped to America when the Nazis first came to power, changing the history of American science forever. Among them was Austrian scientist Tesla. Another was Professor John Von Neumann, who is credited with inventing the computer.

Tesla, Von Neumann, and Einstein formed a team at Princeton University in the 1930s and created a Think Tank consisting of many famous scientists of the times, and began working on Project Rainbow, which is better known as the Philadelphia Experiment. Using Pleiadean technology from TesIa and Sirian tech that Einstein and Von Neumann somehow got a hold of...the Institute of Advanced Science at Princeton created experiments in invisibility and stealth radar deflection. By 1939 they succeeded in surrounding models with resonating electromagnetic force fields to make them invisible to radar and vision. FDR then decided that the way to win World War II was to make ships and planes invisible to radar...and even to view!

In 1943 the Think Tank, with Naval Intelligence, convinced Admirals that they could make the navy ship Eldridge invisible to enemy radar In Philadelphia Naval harbor, by surrounding it with Einstein's famous Unified Field Theory's application of EM frequencies. The experiment worked too well.

Shortly after it became invisible to radar, the Eldridge and its whole crew became invisible to the eyes of all witnesses. A bright blue flash and it was gone for 20 minutes! Witnesses on nearby ships were harassed by Naval Intelligence and threatened with treasonable charges if they ever revealed what they saw (some leaked it out and later disappeared, like Carlos Miguel AIlende).

When the Eldridge reappeared to shocked Naval brass there was absolute terror. Crew members were bursting into flames and lightning flashed out of their bodies. Many crew members were dead, with bodies frozen into the metal of the ship. Other survivors were totally insane. Some people committed suicide. Hundreds of people ended up in mental institutions to "silence them" and try to cure the insanity.

A few days later some of the sailors who were in the best condition were in a restaurant in Philadelphia and began bursting into flames and becoming invisible in front of shocked employee and customers, The story broke for one day in the Philadelphia Inquirer before it was censored. The Navy, fearing law suites from relatives and bad publicity quickly covered up this horrendous accident!

In the 1950s a scientist, Dr. Morris K. Jessup, discovered the documented evidence and tried to publish it in the Varo Edition, which was censored and banned by the CIA (I have read a rare copy of it). The Varo edition details the Philadelphia experiment and how aliens supplied the technology). Dr. Jessup died under extremely mysterious circumstances when he was healthy and successful, leading many researchers to conclude he was assassinated.

Xian Intelligence read the Varo Edition in 1973, and was told about the PhiladeLphia Experiment by 3 former Army intelligence Agents and two former Naval intelligence commanders. But they did not tell us what happened during the 20 minutes the ship disappeared.

Tesla tried to stop the experiment protesting no live humans should be used in it. He tried to drop out of Project Rainbow and run off with his technology after the accident. Shortly after that he was found dead, and his laboratory had been broken into and all of his inventions and blueprints ripped-off and ransacked. It has been reported in the intelligence community TesIa was assassinated as a security risk. So what happened to his technology?

Einstein and Von Neumann were transferred to the atomic bomb project until 1945. And Project Rainbow was put on hold. Einstein died, yet Von Neumann, who somehow ended up with Tesla's technology, recharged the project in Florida in the late 1940s and it became the Phoenix Project. They continued secret experiments in invisibility which led to the disappearance of many airplanes and boats in the nearby Bermuda Triangle! They also developed Stealth aircraft technology and much of the precision computer hardware used in the Iraq war.

Congress funded all of it until 1969 when it exposed the Phoenix Project experimenting with using secret technology for mind control, and all funding was cutoff.

The project lost their base in Florida yet made a new alliance with llluminatl types in the Pentagon, who arranged an abandoned Air Force Base on Long Lsland(Montauk) and 20 billion dollars worth of stolen Nazi gold to finance the experiments in time travel, mind control, and using technology with psychics to create psychotronlc machinery. It became the infamous Montauk Project.

In the 1980s the technology had become so far advanced that Von Neumann and Preston Nichols, a chief technician, found a way to manipulate time. They succeeded in creating openings(windows) in the space-time continuum to enter and exit time and space on this planet. ln 1983 they succeeded in opening a time window and to their utter amazement, found the Eldridge in the time vortice!

When the Eldridge became invisible in 1943 there were 3 UFOs spying on the experLment(allegedly Sirian). When the ship rematerialized, two brothers were alive and well and told Naval Intelligence they had been to 1983. Nobody believed them, they were judged insane, and Edward Cameron ended up in a mental institution.

lt is said that when the energy vortex in 1943 became out of control, Edward and his brother Duncan Cameron dove overboard to escape, hoping to land in the harbor and swim to shore, Instead they landed on the lawn at Montauk Air Force base in 1983!

lt was 40 years in the future yet they had only aged IO minutes! Greeting the Camerons 40 years in the future was Professor Von Neumann, who was now 40 years older! The old man gazed in amazement at the young sailors he had last seen 40 years ago when he was much younger.

Can you imagine the shock of two sailors from 1943 suddenly finding themselves in 1983 watching television, videos, lasers, Porches, jet planes, computers, freeways, and other marvels that did not exist in 1943! They were in cultural shock. They wanted to stay in this futuristic technological paradise, but they were told they could not. Von Neumann told the sailors that they had to return to 1943 because history said they did! He had to beam them back to turn off the generators on Eldridge because the time vortice was still opening and creating a disaster and dangerous situation.

 

It is said that Edward went back to 1943 and lived and died with nobody believing his story. Duncan went back then Immediately returned to 1983 where he aged 40 years in only a few weeks! ln the 1980s a Hollywood movie called the Philadelphia Experiment was made, allegedly based on stolen FBI documents. Most of the movie is true yet the names of people were changed due to potential law suits or assassinations. In order to keep the illegal llluminati Montauk location secret the location in the movie was changed to Nevada. The name of the Eldridge was kept. The movie got great reviews from critics yet was quickly banned from the movie theater circuit. It made some cable TV and home video(available) yet it is not a well known video.

What is not in the video is that a Sirian spacecraft that was spying on the experiment was reportedly sucked into the time hole land crashed in 1983 at Montauk. The ship was confiscated by Von Neumann and his scientists. Later, some Sirian astronauts came to the base and tried to get the motor drive back from Von Neumann, and he tried to keep it from them! Scientists at the project got in a hasale with the Sirians. The Sirians cut them off from further aid. The base experiments got out of control and Nichols resorted to protesting after hundreds of researchers had been lost in time. Preston reported that by 1983 they were sending researchers with video cameras into the past and future with video cameras and filming history, resulting in I0,000 video tapes of the history of our planet! The videos went thousands of years into the past and beyond the year 6,000 into the future, using the 20 year cyclic biorhythm of the Earth. Von Neumann, considered the greatest mathematician in the world by Einstein, had found a way to send people through time without bursting into flames, going crazy, or melting into walls by using Sirian technology.

The llluminati has used the Phoenix Project technology to control the Pentagon and other military governments and the masses. This technology was used in the Iraq Kuwait war to kill over 100,000 Iraqis while only losing less than 40 Americans...a ratio considered utterly impossible in conventional warfare. The loss of American aircraft and ships was so ridiculously low, against the 4th largest Army in the world...that it defies rational explanation except for the Phoenix Project tech.

Secret government documents seen by our connections state that the Sirians and the Orions now have an alliance and have "already taken control of our planet." It is not a future invasion, The invasion has already taken place!

General McArthur, the hero of the war against Japan, publicly stated in the mass media that "the next war will be an interplanetary war." He said that to West Point graduates in 1955.

Star Wars is not a Reagan era military project against the Soviet Union. It was reportedly set up by the SirianlOrionlPentagon alliance against the friendly aliens that are coming here trying to help us spiritually. .Pleiadean alliance ...... and reportedly against the Dracos(a reptilian humanoid race from another galaxy on its way to invade the Earth and a major fear of all governments).

Tired of being a pawn in a galactic war? Tired of being programmed as to what you believe by a conspiracy that makes you believe you have freedom in order to persuade you that you don't? Tired of your landlords...Sirians...but can you move out of your planet? Tired of aliens who regard you like your scientists regard mice in the lab and aliens who view humans on Earth as a free slave labor force?

Time to wake up. Act fast. Do not procrastinate. Time running out! Want to know what to do? We don't have room here, Read Survival into the 21st Century by Viktorus...it is in most health food stores. He put the solution out 20 years ago and most people ignored it all. Read the Prism of Lyra. Medltate. Unconditional Love is the bottom line.

If you do not activate by 1996 it will be too late, Read, ET-lOl...the intergalactic visitors guide to planet. Earth for visiting aliens. It may seem like a comic book at first...but whoever wrote it was closer to the truth than anything you ever read in schools.

In 1992 I was asleep in my car in a vacant lot next to a big shopping center in Lahaina, too tired and too late for the long drive home upcountry. I was totally paralyzed by a bright red beam of light. It was so bright I could not even see out of my windows at the bright lights outside at the shopping center. I tried to reach for my keys and the ignition yet was was frozen and paralyzed. I tried to yell yet could not move my lips. And I later read this was all reported by thousands of people abducted by UFOs. I escaped. I'm perfectly all fight now. But most abductees end up scarred for life physically and mentally. I am not a psychologist. If you want to learn to escape do your homework like we did. Do not be distracted by too many videos, TV shows, parties, and gossiping sessions, Read. Do your homework! Read VIsitors From Within by Lisa Royalia.

The destiny of eternity is the eternal now. All your are you have been. Each second every thought and action creates your future. There are no accidents. Everything you experience is part of your script in the drama of life, and only you wrote your own screenplay. You cannot stop the cameras ln the middle of the movie. You are the movie. Look in the mirror of your life. For everything you see you created by your action or your inaction.

The Vision of the Future is the Reflection of the Past. Beyond Time and Space are the Dimensions of Eternity. To be free....you can do anything, you can be anything, you can create anything...then you can radiate everything you are.

The radiations of love are the secrets of the cosmos.

Steve Omar/En Mar