The day UFOs stopped football play

audio on this engl.

link til norsk lenger ned

 

Sixty years ago a football match ground to a halt when unidentified flying objects were spotted above a stadium in Florence.
Did aliens come to earth?
If not, what were they?


It was 27 October 1954, a typically crisp autumn day in Tuscany. The mighty Fiorentina club was playing against its local rival
Pistoiese.

Ten-thousand fans were watching in the concrete bowl of the Stadio Artemi Franchi. But just after half-time the stadium fell eerily silent
- then a roar went up from the crowd. The spectators were no longer watching the match, but were looking up at the sky, fingers pointing.
The players stopped playing, the ball rolled to a stand-still. One of the footballers on the pitch was Ardico Magnini - he was
something of a legend at the club and had played for Italy at the 1954 World Cup.
"I remember everything from A to Z," he says. "It was something that looked like an egg that was moving slowly, slowly, slowly.

Everyone was looking up and also there was some glitter coming down from the sky, silver glitter.
"We were astonished we had never seen anything like it before. We were absolutely shocked."
lay was suspended because spectators saw something in the sky, according to the referee's match report.
Among the crowd was Gigi Boni, a lifelong Fiorentina fan. "I remember clearly seeing this incredible sight," he says.
His description of multiple objects differs slightly from Magnini's.
"They were moving very fast and then they just stopped. It all lasted a couple of minutes. I would like to describe them as
being like Cuban cigars. They just reminded me of Cuban cigars, in the way they looked."

La Nazione's headline reads: Glass fibres fall on Tuscan cities after globes and flying saucers pass by. Lower headline:

The sighting over Florence (with a photograph, now lost, of the UFO).
Boni has spent many years reliving that day in his mind. "I think they were extra-terrestrial. That's what I believe, and
there's no other explanation I can give myself."
Another of the players, Romolo Tuci, still sprightly in his 70s, agrees. "In those years everybody was talking about aliens,
everybody was talking UFOs and we had the experience, we saw them, we saw them directly, for real."
The incident at the stadium cannot simply be interpreted as mass hysteria - there were numerous UFO sightings in
many towns across Tuscany that day and over the days that followed. According to some eyewitness accounts a ray
of white light was seen in the sky coming from Prato, north of Florence.
 

 

Another man who relishes the chance to speak about that day is Roberto Pinotti, the president of Italy's National UFO Centre.
He has written many books about UFOs and his home in the centre of Florence is stuffed full of alien memorabilia, posters of
old Italian B-movies, framed newspaper articles and black-and-white photographs of blurry flying saucers.
"The players and the public were stunned seeing these objects above the stadium," Pinotti says.
"At the time the newspapers spoke of aliens from Mars. Of course now we know that is not so - but we may conclude that
it was an intelligent phenomenon, a technological phenomenon and a phenomenon that cannot be linked with anything we
know on Earth."

He's also intrigued by the material that fell from the sky - what Magnini describes as silver glitter.


A sample of the mysterious "angel hair" was photographed for the newspapers

 

"A wave of flying saucers over Italy," reported the Domenica del Corriere three years later. With thanks to the Fondazione Corriere della Sera for the use of material from their historic archives.

audio on this

UFO-sverm avbraut fotballkamp

Det var eigentleg ein heilt vanleg kamp i reservelagsserien i Toscana ein dag på 50-talet. Men grunnen til at kampen måtte avbrytast, var alt anna enn vanleg: Ein sverm med lysande UFO-ar som tok til å fly over bana.


Tysdag 27. oktober 1954 var ein klår og kjølig ettermiddag. 10.000 menneske hadde møtt fram til lokaloppgjeret mellom B-laga til Italias beste lag på den tid, Fiorentina, og den lokale rivalen Pistoiese på Stadio Artemi Franchi i Firenze.

Andre omgang var så vidt i gang. Så kom UFO-ane over bana, og kampen stansa heilt opp. Publikum, spelarar og dommarar fekk plutseleg helt andre ting enn kampen å tenkje på.


20 sigarforma lysande objekt

Sjeldan har ein fotballkamp blitt avbroten av ei meir spektakulær årsak enn B-kampen mellom Fiorentina og lokalrivalen Pistoiese då rundt 20 sigarforma lys stansa rett over stadion.

Dei blei hengande der ei lita stund, men etter nokre minutt – noko seier fem, andre 15 – reiste dei i sikksakk frå stadion-området.

Og som om ikkje det var nok: Nokre minutt etterpå tok kvite små strimlar til å falle ned over bana. Det blei borte raskt, omtrent som dei første fnugga av nysnø.

Var det invasjon frå verdsrommet? Eller kva var det? Ingen har funne noko klart svar på det som skjedde denne dagen over Stadio Artemi Franchi i Toscana i Italia for 60 år sidan. Den dag i dag er det eit mysterium, det dei opplevde på og rundt bana.

audio on this- hør BBCopptak på dette- kopi her


– Eit ufatteleg syn
Eit par minutt ut i andre omgang, på stillinga 6–2 til Fiorentina, omtrent klokka 14.20, skjedde det: Dei lysande punkta stansa rett over bana. Ingen forstod kva det var.

Fiorentina-supporteren Gigi Boni var blant dei 10.000 på tribunane.

– Eg hugsar godt det ufattelege synet, sa han. – Dei (lysande objekta) kom veldig raskt, så stansa dei heilt opp. Dei såg ut som kubanske sigarar, fortel han.

– Eg trur framleis at det var utanomjordiske vesen. Det finst inga anna forklaring, sa Boni til BBC mange år etterpå.

 


– Vi gløymde kampen
Fiorentinas landslagsspelar Ardico Magnini spela også kampen. – Vi oppdaga at publikum ropa og såg opp mot himmelen i staden for på oss som spela fotball. Automatisk såg vi opp også, og gløymde kampen. For meg såg det ut som lysande egg som rørte seg sakte. Vi fekk vel nærmast sjokk, seier Magnini.

Dommaren stoppa sjølvsagt kampen der og då. «Fordi publikum såg noko på himmelen», som han skreiv i kamprapporten sin. Først etter at UFO-ane hadde reist sin veg, sette han kampen i gang igjen.

Pistoiese-spelar Romolo Tuci hugsar også svært godt hendinga. Han var i tenåra den gongen, og trur endå fullt og fast på at det var vesen frå andre planetar enn jorda han såg.

– Alle snakka om UFO og utanomjordiske vesen på den tid. Og vi trudde fullt og fast at vi såg dei på direkten, så å seie, seier Tuci. Han trur framleis det var utanomjordiske krefter han såg resultatet av den dagen.


Over heile byen
Det var ikkje berre dei på og rundt bana som opplevde dei flygande objekta.

Lysa var skarpe, sjølv om det var midt på dagen, og kunne sjåast frå heile byen. Også frå nabobyane kom det meldingar om uforklarlege lysande objekt på himmelen den ettermiddagen. Så langt unna som i Venezia var dei observert den dagen.

Forskarar og vitskapsmenn har grubla over hendinga i dei 60 åra som har gått, men utan eit eintydig svar. Dei har mange teoriar og mange mogelege forklaringar, som ulike typar av militær aktivitet. Men ingen har funne fasiten.

Men det kan ikkje ha vore innbilling eller massesuggesjon på stadion. Dei lysande flygande objekta vart nemleg observerte i fleire byar over heile Toscana den dagen og dagane etterpå, meiner Roberto Pinotti, president for Italias nasjonale UFO-senter.


Aviser: Invasjon frå Mars
Innsamling av vitneobservasjonar viser at lysa kom nordfrå, og var først registrert i Prato, nord for Firenze.

– Avisene skreiv om invasjon frå Mars. No veit vi at det ikkje var slik. Men vi må konkludere med at det var eit intelligent teknologisk fenomen som ikkje kan knytast opp til noko vi kjenner på jorda, seier Pinotti.

Hendinga vekte sjølvsagt stor merksemd i pressa. «Ei bølgje av flygande tallerkar over Italia», var overskrifta i avisa Domenica del Coririere.

Pinotti er også forundra over nedfallet som Magnini kallar ”sølvglitter”. Andre har gitt det namnet ”englehår”. Pinotti er usikker på om det hadde nokon samanheng med dei lysande flekkane.


Lokalavisa nedringt
Giorgio Batini var journalist i lokalavisa ”La Nazione” – ei avis som vart nedringt av folk som meir eller mindre skrekkslagne undra seg på kva dette var. I eit tv-program mange år etterpå fortalde Batini korleis han opplevde det.

– Eg gjekk opp på taket på bygningen vi heldt til i, midt i byen. Der såg eg tydeleg lysande ballar som bevegde seg i retning katedralen, fortel han.

Deretter reiste han ut i ein liten skog i utkanten av byen, og fann at bakken var dekka av det lette fine nedfallet. Han klarte å ta vare på noko av det, og tok det med til eit institutt for kjemisk analyse. Der fann dei ut at det inneheldt element av mange ulike stoff, mellom anna silisium og brom. Men det var ikkje radioaktivt.

 


Mange teoriar

Noko nærmare svaret kom han ikkje. Det har ingen andre gjort heller, 60 år etterpå. Men teoriane er sjølvsagt mange.

Som for eksempel at militære eksperiment med å forvirre fiendtleg radarovervaking kan ha gitt lys som viste seg i skyene. Og at dei mystiske sølvtrådane var eit spesielt spindelvev som edderkoppar brukar for å la seg blåse av garde i vinden. Men ingenting av dette er verken bevist eller spesielt sannsynleggjort i ettertid. Trass mange forsøk.

Fiorentina var beste laget i Italia og eit av dei beste i Europa på den tid. Så om utanomjordiske vesen skulle velje å kome til jorda for å sjå ein fotballkamp, var ein Fiorentina-kamp kanskje eit naturleg val.

audio on this

hovedsiden

 

"A wave of flying saucers over Italy," reported the Domenica del Corriere three years later. With thanks to the Fondazione Corriere della Sera for the use of material from their historic archives.

 

Det var her det skjedde: Over Stadio Artemi Franchi samla det seg eit 20-tal uidentifiserte flygande objekt. 60 år etterpå er det framleis ingen som veit heilt kva som skjedde

Foto: Fiorentina / Privat