Hjem   ufokontakter english cases  Martinus   mysterier LobsangRampa  coverups  kosmiske ideer  kanaliserte  lydforedrag

       Åndelig - kosmisk   stoff                                      (bildet er forklart under)<bgsound src="fredrgitar.mid" loop="1">

 og andre mysterier                       vent på bakgr.bildet

under  Forum  Polaris


 

en utrolig nær-døds-opplevelse         og en annen intr.NDO         mer NDO

En tankevekkende nær-døden-opplevelse i boken "TILBAKE FRA I MORGEN" (return from tomorrow- 1978) av George G.Ritchie. 

SYKDOM OG TANKEKRAFT                    MER OM TANKENS KRAFT

Fra Oscar Busch’s bok:"HUR MÄNNISKOØDAN  TVINNAS" - (HVORDAN MENNESKE-SKJEBNENE BINDES SAMMEN)

"Jeg døde i slaget ved Somme"  (en utrolig beskrivelse av dødens overgang  og livet  videre - for en ung soldat som døde under første verdenskrig. Overført via Stephen Turoff)

Runes studienotater fra "LIVETS BOG" 1/-2

last ned 3 sammendrag av visdom fra Gabrielle von Wurzburg i rtf/wordformat: | del1 | del 2 | del 3 |

Lobsang Rampa om BØNNENS NATUR, FUNKSJON OG VIRKEMÅTE 

Martinus om BØNNENS NATUR, FUNKSJON OG VIRKEMÅTE

Gabriele von Wurzburg: BØNENS kraft

STJERNEVISDOM - KOSMISK VISDOM

fra boken til Virginia Essene med tittelen: NYE BELÆRINGER TIL EN VÅKNENDE MENNESKEHED

"Samtaler med en ufo-kaptein"

TALMUD IMMANUEL - et nytt bilde på deler av Jesu'(Immanuels) liv

hele denne Talmud Jmmanuel i word for utskrift i to spalter - her nedlastbar i winzip- 153kb

GAMLE SIVILISASJONER I GOBI-OMRÅDET

ØSTENS VISES MIRAKLER

YETI eller DEN AVSKYLIGE SNØMANN

 boken LIVETS  SKJEBNESPIL av MARTINUS

 

om krystallenes kraft og bruk av krystallkuler til kosmisk klarsyn og visjoner -  av Lobsang Rampa

om WALK-IN  prosessen og dens funksjon og hensikt beskrevet bl.a. av Lobsang Rampa

AURAEN  VISER SYKDOMMER - om det menneskelige energifelt - AURAEN -  av Lobsang Rampa 

 ASTRALREISER -  beskrevet bl.a. av Lobsang Rampa  

mer om ASTRALREISER - fra  Rampa 

og enda mer om ut-av-kroppen-opplevelser/astralreiser

JORDENS HISTORIE - nedtegnelser i huler i Tibet -  beskrevet bl.a. av Lobsang Rampa

Lobsang Rampa om JORDENS FJERNE HISTORIE

Lobsang Rampa om SIN SISTE INNVIELSE

Lobsang Rampa om VULKANSK OASE I TIBETS HØYFJELL 

 DEN EVIGE VISDOM - del 1 fra  bok av Rampa     del 2    del 3

Lobsang Rampa om DØDEN OG TIBETANSK KOSMOLOGI

Lobsang Rampa om romfolkets funksjon på jorden i boken EREMITTEN

link til min "Rampa-base"

 

fra boken REISEN TILVIRKELIGHETEN  

fra boken VISDOMSPERSPEKTIVET - av Anne/Rolf Solheim - samme forf. som boken over

fra Gudrun Thomassens bok PÅ LIVETS REISE   

LIVET FØR LIVET OG ETTER DØDEN - om dødsprosessen og overgangsproblemer etter døden

fra LIVSLOVENE - stoff via GABRIELE von WURZBURG - kosmiske leveregler etc

fra boken LIV EFTER DØDEN? av n.o.jacobso                 bilde av delvis gjennomsiktig kvinne - hun døde 3dager senere...

"Gennem dødens port"- Martinus-artikkel

fra boken Innvielse av Elisabeth HAICH

Samtale om boken INNVIELSE i lydformat

Det negative astralplan og mørk påvirkning  

engelsk lydfil i realAUDIO om pengemanipulatorene |  eller velg her

kosmiske grunnprinsipper i bildeform 

"den endelige løsning"                                                                 "kjempebølgen" - hva er drømmer?

Utdriving av snylteånd

fra boken SURFING I HIMALAYA - om karma, livskraft, energi-steder, mm

Fra boken EN YOGIS SELVBIOGRAFI Av Paramahansa Yogananda - fra 1946- bl.a. om livet i de overfysiske verdene

om Therese Neumann som har levd i årtier uten å spise- utdrag fra boken over           Metafysiske Meditasjoner

Evaluating the passed life from the "other side"

Opplesning fra et egenopplevd KOSMISK GLIMT - Vigdis Garbareks opplevelse - mp3 format 

Om pyramide-innvielser i egypten mange årtusener tilbake

JORDEN I ET NYTT ENERGIFELT I ROMMET- som har en utrensende virkning på den "indre" følelseskroppen

Tidløse, nedlastbare mp3 -lyd-foredrag om pyramiden, alkymi, teosofi, Rampa, mm på ALTERNATIVKANALEN under "forskjellig" og "psi"-linkene - let nederst for de nyeste

Noen lyd-foredrag fra en av de danske vismennene fra forrige århundre: Carl V Hansen

DONOVANs sang THE LIGHT fra 1977 i mp3
-hør på teksten  - om møtet med OVERSELVET i "livet etter livet" og reinkarnasjonsprosessen
    teksten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet viser et menneske på det jordfysiske plan og dets forbindelse til et av sine høyere åndelige legemer som befinner seg i et av klodens finstoffelige/åndelige plan som ligger som "plan/verdener" utenfor den fysiske klode og der stoffet har en høyere vibr.frekvens og noe andre naturlover virker. En interdimensjonell "UFO" er også inntegnet til høyre på linjen mellom dimensjonsplanene - med "teknisk"evne til å ferdes mellom flere av Jordens mange plan eller materie-frekvens-verdener. Spesielle vesener - de såkalte "engler" - har denne samme evne - da de kan ferdes på mange plan i sitt naturlige virke - men uten at de trenger vinger for aerodynamisk løft - de er kun auraens felter som clairvoyante kan se. Merk: de åndelige eller finstoffelige plan er like virkelige/"fysiske" når man ER på disse plan.

 

bakgrunnsmusikken her  er laget av min sønn Fredrik - inkarnert hit i -88.

se vakker kosmisk kunst på linken her 

 Hjem   ufokontakter english cases  Martinus   mysterier LobsangRampa  coverups  kosmiske ideer  kanaliserte  lydforedrag

back to top

oppdatert  2007