NÅR ALT GÅR I DOS

 

Du bør antagelig vite såpass som det du lærer på denne første siden for å kunne komme deg ut av DOS og inn igjen i Windows.

Litt mer kunnskap om DOS'ing må til for å klare å redde nødstedte filer. Dersom du bare er nøye med vanlig sikkerhetskopiering, skulle du vel kanskje ikke behøve å lære noe mer om bruk av DOS(?). Likevel kan det kanskje være nyttig å ha en oppskrift liggende klar - en oppskrift på hvordan du feks. fisker opp igjen den fila du drev og jobbet med da Windows totalhavarerte og gikk rett ned i DOS-dypet. En slik oppskrift finner du på side 2 og 3.

 

RETT NED

Det er noe galt dersom skjermen går ned i svart mens du jobber i Windowsmiljø.

Når du feks. jobber med de særdeles nyttige diskmanipulerings-programmene Partition Magic og Drive Image , er det en viss risk for å havne i DOSdersom du bare svimer i vei. Programmene har Windows brukermiljø, men er egentlig DOS-programmer. Hold derfor tunga rett i munnen når du bruker dem og vit hva du gjør, ellers er det gjort.

Når det er gjort går det rett i DOS – hvis du er heldig! Da har du tross alt en DOS-kommandolinje som du kan gjøre noe med.

Hvis du derimot har pådratt deg BSOD (Black/Blue Screen Of Death) er redningsdisketten ditt eneste håp.

Hvis du jobber med mer ordinære Windowsprogrammer enn de to ovenfor nevnte, og havariet skyldes programfeil (bugs) eller vanlig M$ Microsøppel (63.000 kjente feil i Win2000 feks., registerræl og annet rask), kan du også komme til å gå ned i svart og ende opp med en MS-DOS-kommandolinje som du må forholde deg til på kryptologisk vis.

 

OPP IGJEN TIL WINDOWS

Når du havner ufrivillig i DOS, er det greit å vite hvordan du normalt skal kunne komme deg tilbake til Windows.

Da må du "prompte" (som man sier på "datanorsk") i DOS. Det betyr å forholde seg til noe der og da (Eng: promptly). Det er:

C:\>_ eller C:\WINDOWS>_

Dette kalles DOS klarmelding (prompt på engelsk, prompten eller pråmmt'n på datakjekkasnorsk)

C:\> er rotnivået (aller øverst i mappehierarkiet) og C:\WINDOWS> er ett mappenivå under rotnivået.

Det sk. mappetreet i Utforsker i Windows viser en grafisk framstilling av denne hierarkiske inndelingenen, bare for å ha nevnt det. Men altså:

Markøren _ står og blinker rett etter tegnet > og krever et svar, ellers kommer du ingen vei. Hva gjør du?

Fra C:\> eller fra C:\WINDOWS> i DOS skal du, hvis tingene fungerer normalt, kunne komme deg

tilbake til Windows med DOS-kommandoen exit. Skriv exit rett etter tegnet > og trykk enter.

Enter er JA-tasten. Den brukes til å bekrefte valg. Bruk like gjerne små som store bokstaver - DOS skjønner ikke forskjell.

Tradisjonelt har en kunnet komme tilbake til Windows ved å skrive win og trykke enter. Denne kommandoen virker imidlertid ikke dersom Windows fortsatt kjører ett eller flere MS-DOS baserte programmer. Du vil da få beskjed om dette og må bruke kommandoen exit for å komme deg ut og tilbake til Windows.

 

KONTROLLERT DYKK

Hvis du vil gå kontrollert ut av Windows og ned i DOS, skal jeg vise en måte:

Start > Avslutt > Starte maskinen på nytt i MS-DOS-modus? > Ja

Du havner da i mappenivået C:\WINDOWS> og operativsystemet driver som regel fortsatt med noe i bakgrunnen - det er ihvertfall den beskjeden du får dersom du prøver å gå ut av DOS med kommandoen win. Selv om du går opp til rotnivået C:\> (med kommandoen cd\ eller cd..) vil du fremdeles få samme beskjed.

Jeg foretrekker ofte en "ren" inngang til DOS hvis jeg har noe å gjøre der - og da på en annen måte:

Start > Avslutt > Starte maskinen på nytt? > Ja og trykk F8 ved oppstart og velg 5. Bare kommandolinjen

Du havner da på rotnivået C:\> , men uten at noen andre programmer lurker og går i de indre gemakker. En indikasjon på dette er at du kan gå over i Windows med kommandoen win - du får da ikke den samme beskjeden som i beskrivelsen ovenfor.

 

MANØVRERING I DYPET

Du synker ett mappenivå nedover i hierarkiet ved å skrive cd mellomrom og navnet på mappen/undermappen

(cd står for change directory, directory=mappe i DOS).

Her er et eksempel med mappen Windows :

C:\>_ C:\>cd windows ...og trykk enter Det blir da til... C:\>WINDOWS>_ ... som ligger på
første nivå under rotnivået på stasjon C:

Mappen Windows ligger "rett under rota på C:", som man gjerne sier. Den samme hierarkiske inndelingen vil du få presentert i grafisk form hvis du går inn i Utforsker(Explorer) i Windows og studerer det du ser der. Det gir en god oversikt over det som blir forklart her.

Du stiger ett mappenivå oppover i hierarkiet ved å skrive cd..

Et eksempel med mappen Windows :

C:\>WINDOWS>_ C:\>WINDOWS>cd.. ...og trykk enter Det blir da til... C:\>

Du stiger direkte opp til rotnivået, uansett plasserig nede i hierarkiet, ved å skrive cd\

(og selvfølgelig bekrefte med JA-tasten enter ).

 

REDNIGSAKSJON?

Hvis du kommer inn i Windows Sikkermodus, men ikke "helt" inn i Windows, bør du vurdere å sikkerhetskopiere den dokumentila du event. driver og jobber med - kanskje andre filer også hvis du har slurvet med sikkerhetskopi-eringen i det siste. I sikkermodus skal du kunne sikkerhetskopiere til disketter på vanlig måte. Du bør eventuelt sikkerhetskopiere før du tukler videre for å få stablet Windows på bena igjen.

Hvis du ikke kommer inn i Windows i det hele tatt, ikke engang i sikkermodus, kan du likevel klare å berge viktige dokumentfiler ut av Mine Dokumenter og over på disketter. Mappen Mine Dokumenter ligger kanskje som undermappe i Windows-mappen, som du nettopp har drevet og trent på? Med litt mer kunnskap vil du vite hvordan…
du kan berge viktige jobbefiler gjennom en redningsaksjon i DOS når Windows har havarert.

 

KODER

Først må du imidlertid være klar over at et tastatur kan oppføre seg annerledes i DOS. Med Windows 98SE(Second Edition) i engelsk versjon og norsk innstilling av tastaturet (Start>Innstillinger>Kontrollpanel>Tastatur>Språk) og tastatur av typen Microsoft Internet Keyboard, gjelder følgende tegn som er mye brukt i DOS:

\ omvendt skråstrek får du ved å taste , eller Alt og 92 på det numeriske tastaturet

: kolon får du ved å taste Shift og ø (av og til æ)

/ skråstrek får du ved å taste - eller / på det numeriske tastaturet

* stjerne får du ved å taste Shift og 8 eller * på det numeriske tastaturet

~ tilde får du ved å taste Alt og 126 på det numeriske tastaturet

? spørsmålstegn får du ved å taste Shift og _

| får du ved å taste Shift og * eller Alt og 124 på det numeriske tastaturet

> får du ved å taste Shift og :

Når du trykker Alt og et tall er dette en såkalt ASCII-kode (American Standard Code for Information Index?). Det finnes et ASCII-nummer for ethvert tegn.

Du må også være klar over at DOS ikke bruker filnavn på over åtte tegn. Noen filnavn blir derfor endret. Eksempelvis blir derfor "Mine Dokumenter" endret til "MINEDO~1" og en fil som "Mine DOS erfaringer" vil bli til "MINEDO~2".

 

BRIEFING FØR ALVORET

Jobbefilene dine som skal reddes ut er sperret inne i "Mine Dokumenter".

Du må være forberedt på at nede i DOS-dypet vil denne mappen framtre som "MINEDO~1".

Der nede er det også svært innskrenkede siktforhold, så du må vite hvordan du skaffer deg nødvendig oversikt.

Fra rotnivået på overflaten får du sikt nedover ved å skrive dir. For å hindre at hele innholdet raser over skjermen på én gang kan du føye til et mellomrom og den sk. pausebryteren /p (mellomrom, skråstrek, p). Da får du se én skjermfull om gangen. Altså:

Oversikt over harddisken og det som finnes der får du listet opp med kommandoen c:\>dir /p (dir, mellomrom, /p enter)

I oversiktslistene betyr merkingen <DIR> det at dette er mapper som du må åpne for å få tilgang til filene og undermappene som ligger i dem. ( Merking som COM, SYS, TXT, BAT, LOG osv betyr at dette er filer og ikke mapper ).

Jobbefilene dine, som skal reddes ut, befinner seg inne i... MINEDO~1 <DIR>

Du åpner en mappe med kommandoen cd mellomrom og navnet på mappen (og trykk enter) (Dette har du lært før)

Du går ut av en mappe og tilbake til nivået over med kommandoen cd..

Du går ut av en mappe og direkte opp til rotnivået med kommandoen cd\

Hvis DOS ikke vil starte, må du sette oppstartdisketten i maskinen og slå på. Se neste avsnitt "Finn vraket".

Hvis alvoret krever at maskinen må startes med en oppstartdiskett, kan du gjerne være klar over følgende:

For å øve kan du bruke oppstartdiskett, men du kan også ta en "ren" inngang til DOS som beskrevet tidligere.

Hvis du bare går ut av Windows og inn i DOS , kan oversikten bli forkludret av alt det andre som også lurker og går i bakgrunnen.

 

 

FINN VRAKET

Hvis du har startet maskinen med oppstartdiskett, skifter du først til stasjon C ved å skrive C: (og trykk enter).

A:\>C: ...blir til... C:\>_ Du har nå skiftet fra diskettstasjonen til harddisken.

Du får en oversikt over harddisken og det som finnes der med kommandoen dir /p (dir, mellomrom, /p og trykk enter).

C:\>dir /p

Oversikten lister opp filer og mapper som ligger rett under rota (nivå 1 under C:).

Her ligger bla. Windows-mappa WINDOWS <DIR> som du havner i hvis du går ut av Windows og ned i DOS (se første side)

Her står faktisk også den mappa vi leter etter: MINEDO~1 <DIR>

En kunne tenkt seg at "Mine Dokumenter" var ei undermappe til mappa "Windows" og at vi også måtte dykke ned i denne for å finne dokumentene, men slik er det ikke. Vraket ble lokalisert med det samme fordi det lå så grundt som det kan ligge, på første nivå. Inkarnerte DOS'ere oppretter færrest mulig mappenivåer for å unngå dypdykk. Dem om det. Oversystematisering forkludrer, men ellers prioriterer jeg fleksibilitet oversikt og muligheter i Windows.

 

REDD DEM UT

I oversikten over harddisken står du fortsatt på rotnivået C:\>

Du kommer deg inn i "Mine Dokumenter" med å skrive cd (change directory) og DOS-filnavnet: cd minedo~1

(cd, mellomrom, minedo~1 og trykk enter).

C:\>cd minedo~1 ...blir til... C:\ Mine dokumenter>_ Du står nå i den mappen der jobbefilene er.

Du får oversikt over "Mine Dokumenter" og innholdet der med kommandoen dir /p (dir, mellomrom, /p og trykk enter)

C:\ Mine dokumenter>dir /p

Nå kan du gå i gang med å kopiere filer over på disketter.

Hvis alle filene i en mappe får plass på en diskett, kan du med fordel skrive kommandoen copy *.* (copy, mellomrom, *.* og trykk enter). I oversikten over innholdet i en mappe står det også hvor store de enkelte filene er.

Denne kommandoen kopierer hele mappa over på disketten, men undermapper blir ikke kopiert!

Undermapper må du gå ned i senere og kopiere derfra i neste omgang.

Hvis alle filene i en mappe ikke får plass på en diskett, kan du fortsatt begynne kopieringen med copy *.* (copy, mellomrom, *.* og trykk enter).

Du må imidlertid legge merke til hvor langt kopieringen kommer før du får melding om at det ikke er mer plass på disketten.
Så må du vise oversikten over innholdet i mappen igjen og notere ned hvilke filer som ikke er blitt kopiert.

Disse filene må du kopiere enkeltvis over på en eller flere nye disketter.

Du kopierer en enkelt fil ved å bytte ut *.* i kopieringskommandoen med filnavnet , feks. word-filen "karin4.doc" som står i undermappen "Brev" i "Mine Dokumenter", framtrer som KARIN4 DOC i oversikten.

Når den skal kopieres, skriver du imidlertid slik:

C:\ Mine dokumenter\Brev>copy karin4.doc a: (copy, mellomrom, karin4, punktum, doc, mellomrom, a: og trykk enter).

 

 

REPARERE DOS-LOKKET? INSTALLERE NYTT?

 

Til tross for mye markedsstøy og at Microsoft hevder det motsatte, er hverken Windows 95, 98, 98SE eller Me selvstendige operativsystemer. Operativsystemet er MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) – en levning fra data-urtiden som det er blitt flikket på i mer enn 20 år. Windows er bare en overbygning som skal gjøre DOS mer brukervennlig. ( Et fancy byggverk som er satt på en grunmur som egentlig ikke er bygget for huset – dvs. at du kan godt bo der, men du vet aldri når du tråkker gjennom gulvet). Windows-overbygningen ligger der som et lokk over DOS.

 

Det kan ta lang tid å få en PC til å virke igjen og det er ikke sikkert at det lykkes uten å slette alt på harddisken.

Det er årsaken til at du først bør kopiere de viktigste filene over på disketter.

Når det er gjort, kan du prøve å få Windows i gang igjen. Som regel kan du ganske enkelt...

"Reparere" Windows ved å Installere på nytt - over den versjonen som allerede finnes i maskinen.

Du kan prøve dette som 1) en rask og varig reparasjon (hvis det går) eller som 2) en midlertidig reparasjon før du går i gang med mere avanserte metoder som bruk av ulike "Fikse-Windows-programmer" eller å reformatere harddisken og bygge alt opp igjen på nytt.

Ingen ting kan bli direkte ødelagt ved å installere Windows over samme eksisterende versjon. Du kan trygt prøve.

Forhåpentligvis blir resultatet bra nok. En duggfrisk ny installasjon på formatert harddisk er riktignok det aller beste, men på den annen side: du har ikke før installert på nytt, så begynner Windows å råtne på rot. Vurderingen er din.

Hvis det ikke hjalp å installere Windows på nytt, er det ingen veg tilbake.

Du må slette innholdet på harddisken og legg alt inn på nytt. Det kan fort bli en dags arbeid eller mer.

Partition Magic og Drive Image - to geniale diskmanipulerings-programmer - - kan ordne dette på noen minutter .

 

 

Per Erik, 4. februar 2005


DETTE OVER var et utdrag fra et hefte som PER-ERIK OWRENN HAR LAGET I FORBINDELSE MED SIN PC-BYGGING

Nedlaste det komplette dokument på 523 kb om:

Avansert pc-bygging der man går inn i de grunnleggende ting på en praktisk måte på link HER

Dette er da et dok som er laget i Word 97- og formateringene kan bli annerledes i for eksempel XP (rune kommentar)