om nettbasen Galactic til Tore Alfstad & Rune Øverby ( youtube-intervju og her et annet intervju flere her)

The purpose of those sites is to inform the TRUTHSEEKER of the spirit INSIDE/BEHIND and the development into the higher stages of REAL HUMANITY - when you are destined for FINDING OUT THE REAL connection in life and Kosmos. But there is no easy way to go - it is hard work of study to grasp the nature of the real LIFE - YOUR HIGHER SELF's EVERLASTING LIFE  IN KOSMOS and the connection to your "small" body on earth and elsewhere.
 

 

 

klikk på bildet over som starter et NRK-innslag i lyd om ufo jeg ble forespurt om - det var programmet VERDT Å VITE | kommentar |

Formålet med basen er å opplyse den søkende sjel om sin egentlige åndelige identitet og sin relasjon til resten av KOSMOS  - og sitt tilhørende ANSVAR. Det er vel særlig de som begynner å føle en tomhet i et ensidig materiellt livsfokus og som søker en større sammenheng og rettferdighet her i tilværelsen - som kan finne inspirasjon på disse mine nett-sider.

klikk på bilde over for å starte en lysbildefremvisning av den visjonære kunsten til Gilbert Williams - en av de store nålevende genier på den type kunst!

Denne visjonære kunsten viser skjønnheten på høyere utviklede kloder, som har utviklet seg ut av "det intellektuelle dyrerike" (utvikl.trinnet som  jordens mennesker enda tilhører)  og gjennom smertelige, selvopplevelser - erfart seg frem til kontakt med Verdensaltets grunnenergi - uselvisk kjærlighet - altså det å forsøke å være til glede for alle andre medvesener i tilværelsen.

div fra pressen; se større nederst på siden her av disse avis-utklipp

 

 

Da nettstedet her drives uten økonomiske motiver og bruker "all min tid" til dette informasjonsarbeide over www/samt foredrag på forespørsel - tar jeg og Tore med takknemlighet imot støtte og hjelp for å fortsette informasjonsarbeidet her - tankeemessig og rent økonomisk - ta da kontakt på  på runeespaALFAKRØLLgmailDOTcom eller til torealf@me.com -om du ønsker å bidra.

 

I 1995 ble informasjonsgruppen POLARIS dannet med formål å spre kosmisk-åndelig informasjon uten økonomiske motiver. En gruppe på 4-5 personer som vi var - utga noen bøker på -90tallet -  men etter 2001 har det nesten kun gått gjennom internettbasen her, som ble online fra ca 1998 gjennom TORE ALFSTAD's servere, som han selv holder igang.

Med hjelp av den mediale personen KAREN-SOFIE THORSTENSEN fikk jeg/Rune fra mars -95 en åpning for en viss telepatisk kontakt til åndelige hjelpere:  - primert høyere-dimensjonelle "kosmiske søsken" fra særlig PLEIADENE. Mye av kontaktprosessen min er nesten helt lik med den som er beskrevet i hennes første bok.(og denne første boken fra Karen-Sofie (youtubelink) er nå tilgjengelig som ebook/cd for ca kr 75 - mail henne på karen.sofie.thorstensen@gmail.com  eller ring 22717043 - eller søk henne opp på Facebook) 

Slik jeg oppfatter det, var de blant flere som i fjern fortid "sådde" jorden og jordmenneskeheten. Jeg tolker det også slik at det er spesielt disse som nå sender bevisste og underbevisste impulser, ideer og hjelp i dette informasjonsarbeidet mitt. Har også opplevd grader av mirakuløs healing direkte fra disse - opplevde det i -99  og senere. Men dette er selvsagt påstander som de "uerfarne" vil betvile - man kan kun "ta som sannhet" og virkelighet det man selv har erfart og KAN FORSTÅ.

Om man da har EVNE  til å forstå - mange er enda dominert av "tro eller åndelig suggesjon". Disse som kan TRO på en påstand uten at den gjenkjennes fra egen erfaring som virkelighet. MEN DISSE  MED SELVERFARING OG INNSIKT - behøver ikke å tro på noe som helst som ikke opplevd og forstått!!


Bildet over er et av ca 1500 bilder som Eduard Meier tok i -75-76 fra kontakter til en særlig gruppe fysiske romfolk fra planeten ERRA i Pleiadene - deres forfedre var også den hvite Jord-rases forfedre. Og også de har i fjern fortid vært tidvis ledet av mørke impulser som hele galaksen har gjennomlevd, og vært delansvarlige for å skape de fortidige sivilisasjons-utslettende kriger her i vårt solsystem.(på Jorden, Mars og Maldek/Asteroide-restene). Derfor kommer de nå tilbake i et forsøk på å "rette på skaden"  - å gi logisk/åndelig informasjon og visse "bevis" på at vi ikke er alene her på Jorden. Men jeg ser det slik at de overvurderer seg selv - og mangler tilsynelatende innsikt i at mye annet og mer omfattende åndelig gods er kommet til Jorden gjennom inkarnerte visdomskilder - og jeg vil særlig trekke fram MARTINUS (link) som eksempel på det.

 

hovedsiden -  link

Bildet viser symbolsk den nye kosmiske verdensimpuls som nå overståler Jorden - utløst fra  makrokosmiske krefter i overliggende utviklingsspiraler - og  praktisk "båret" frem mot Jorden fra kloder som ligger langt foran Jorden (dvs. minst 3000år) i den åndelig-kosmiske utvikling - fra kloder tilhørende det stadium  som Martinus kaller "DET RIKTIGE MENNESKERIKET" og "Visdomsriket" 

There is but one law of perfection. There are no complexities – it is a very simple law: treat each and every soul, every animal  - yes all LIFE -  as you wish them to treat YOU.
As you will not be killed, victimed and eaten - do not EAT  other conscious beings - become a vegetarian and you will  learn that your earlier FEAR will soon disappear!

 

Man må prøve alt- også å lage egen "singel" hehe- via youtube selvsagt - her over er ei låt jeg har laget text og synger til - men lånt melodi av en avdød engelsk visesanger fra 70tallet, cliff ward

 

har lagt ut de 4min som NRK for en tid siden radiosendte, tatt ut av det noe mer omfattende intervjuet de gjorde med meg- rundt ufo-saken. Det gikk i programmet VERDT Å VITE. Mye sentralt har de selvsagt klippet vekk, men noen ble da tilbake. Og da her i mitt intervju fra det de kalte "de ufo-troendes side". De hadde først en akademikers utlegging av "ufo-troen" og så mitt syn på saken, men den akademiske "blindpreiket" har jeg  her kuttet ut! "De" får jo daglig nok sendetid - disse i sannhet UVITENDE nrk-akademikere/ "prester" (les de selvgode "altivitende" vitenskapelige miljøer, som uttaler seg i felter de ikke har gjort en grad av egen forskning, og selvsagt mangler intuisjon til å se de kosmiske utviklinglinjer).
Utdraget i lyd har jeg lagt på linken her:


http://galactic.no/rune/lyd/fraNrkVerdtaaVite.mp3

A