her innholdet på siden:

content below

Spiritual principles shown in simplified pictureform  part 2

Åndelige grunnprinsipper vist i forenklet bildeform   del 2

 (forklaringene her er særlig ut fra Rampas og delvis Martinus bøker)

the priciple of

hva er hjernen? THE BRAIN

Valgets sone - zone of choice

kroppen som univers - body as microcosmos

negative tankers byrde

page3 - side 3 med andre temaer


se ellers videoene til "hans wilhelm" om samme- eng.språk- der han tegner  og forteller

Kroppen er kun et redskap for at overselvet kan oppleve/samle erfaring gjennom denne. Her analogien med en bil som et REDSKAP for sjåføren

the car symbolizes the coarsebody -  which is only a travel-tool for the driver - analogous with the perceiving astral SPIRIT which experiences THROUGH the body(car). When the tool is destroyed, the driver/astralspirit has to leave the scene and later build a new body - analogous with buying a new car. The people in background symbolizes the surviving relatives that do not see the awaygoing astral body.


Mer om at OVERSELVET HØSTER ERFARINGER GJENNOM "EN FJERNSTYRT UTSENDING" PÅ DETTE LIDELSE/MØRKE-NIVÅET

more on the harvest of pain and sorrow through a remotecontrolled "puppet"on this level

Denne vår fysiske krop (D) er analog med en "fjernstyrt dukke" (her B) som overselvet (C eller her også symbolisert ved båtmannen A) "fjernstyrer" via den overfysiske/hypereletriske forbindelseslinje som kalles "sølvstrengen". Denne kroppen er nede i mørket analogt med et liv i mørket på havbunnen (B) og der mannen  A oppe i lyset er analog med overselvet C på et høyere plan - der smerte og lidelse kun indirekte kan erfares.

 


 

HVA ER HJERNEN? HVA SKJER "DER"? What is/does the brain?

Folk flest tror at hjernen sanser - men den åndelige forklaring er at dette er en "delvis" sannhet. Eksempel jf.bildet: Peter brenner seg i fingeren og nervetrådene der leder budskapet om dette som en elektrisk impuls opp til hjernen. Der blir denne mikrostrømmen - eller da budskapet - formidlet over til hans følelses/astralkropp og fra denne "går" budskapet opp til overjeget (X2 og "skjebneelementete") og erfaringen lagres tilslutt i hans hukommelseslegeme, som vil gjenkjenne erfaringen senere. Selve sansningen er derved en gjenkjennelsesprosess og egentlig en åndelig eller "indre bilde-gjenkjennings-prosess." Hjernen er en "radiosender

Peter burns his finger and the nerves lead the message to his brain where the message is transformed into the astralbody by way of the brain. The astral part of the brain transfers the massage further to the overself - where the experience is stored in the "memory-body" - a higher body, beeing "a part of the overself".

 

 

 


 

JORDMENNESKET I VENDEPUNKETS SONE - I EVOLUSJON-SPIRALENS VIPPEPUNKT FRA MØRKE TIL LYS:

Både jordkloden og jordmennesket er tilhørende SISTE DEL AV DYRERIKET rent evolusjonsmessig. I denne sonen skal individet lære å få kontroll over sine dyriske eller djevelske tendenser - som kan sies å være "gamle programmeringer" av "bevissthetscomputeren" som det selv rent automatisk/instinktivt har gjort i forutgående liv. Og da dette programmet  ligger utenfor selve kroppen og hjernen, så overlever denne "programmeringen" fra liv til liv. Men jordmennesket som altså står i valgsonen påvirkes nå av tilsvarende mørke og lyse krefter utenfra  - som "vil ha det på laget sitt".

Both earth and earthman are belonging to the evolutionary stage of the "intelligent animal". In this stage they shall learn to get control over the instinct of self-preservation. Can be said beeing the "old programming of the computer of consciousness" that the beeing has done in previous lives. Both light and dark forces from outside are trying to influence it - coming over to their own side. But the beeing itself must choose - and does so from its erarlier experiences that the overself has stored in the "eternalbody/memorybody".

 


 

KROPPEN SOM ET MIKROKOSMISK UNIVERS - THE BODY AS A MICROCOSMIC UNIVERSE

om vi forstørrer kroppen er den et helt superunivers. Hvert organ er et eget galaksesystem, som består av utallige stjerner og solsystemer - analogt med atomer og elektroner. Det er våre tanker som er elektriske - som "kjører alle atomene" rundt som automatfunksjoner. Negative tanker gir feil styring og kraft til mikrosystemene og partiklene holdes ikke i sine baner og sykdommer og disharmonier oppstår. Harmoniske tanker forstyrrer ikke automat/ instinktfunksjonene og derved kan man leve sykdomsfri og lykkelig når man lærer at HARMONI I TANKEN er grunnlaget for all sunnhet og velvære. I fortiden har jorden og solsystemet vært gjennomtrengt av disharmoniske tanker -  hvilket har medført voldsomme naturkatastrofer, "syndfloder" på jorden - se link til bok om dette her.

The body is a gigantic super-universe where the atoms are mikrocosmic sunsystems. It is our harmonic thoughts that creates balance in this our own super-universe. Thoughts of hate, bitternes, agression etc. that creates unstability among the micoplanets. So bringing those out of normal orbits results in what we call all kind of illness. DISEASE IS MISSING CONTROL OF THE  MICROCOSMIC PARTICLES! WE ARE ALMIGHTY GODS FOR THE LIFE INSIDE OUR BODIES - OUR THOUGHTS BRINGING HARMONY OR ANNIHIALTION TO MILLIONS OF "SMALL" LIFEFORMS INSIDE.

 


 

SMERTE HEALING PÅ SEG SELV MED KONSENTRERT VISUALIST RENSENDE LYS

da jeg i lang tid har hatt problemer med betennelse under en jeksel våknet jeg en morgen med denne ide å visualisere et MEGET STERKT RENSENDE LYS som omgir det angrepne området. For å hjelpe visualiseringen av det kan man stå i speilet å se på tanna så lenge at man har et klart bilde av den - og så legge/sette seg ned å skape bildet der man sender konsentrert lys til området. Man kan også kombinere dette med bønn om hjelp for de mikrovesner som bebor smerteområdet - og be om dem får hjelp med å stoppe de voldsomme KRIGER SOM RASER I DERES SAMFUNN i mikrokosmos i kroppens indre. Man kan bruke både hvitt og fiolett lys. MAN MÅ GJENTA DETTE KONSENTRERT OG I FLERE DAGER/UKER - dette avhenger av ens konsentrasjonsevne og ens karma - HVA SKAL MAN LÆRE AV SMERTEN?


negative tanker er en voldsom byrde å slepe rundt med - eksempler: hat, hevn, forfenglighet, hensynsløshet, hissighet, hovmod, skryt, "rettferdig aggresjon", dømmesyke, misunnelse, osv

Negative thoughts is a heavy burden to drag around with.

tegnet av Mogens Møller

 

 

 


 

Åndelige grunnprinsipper vist i forenklet bildeform   del 3 

Spiritual principles shown in simplified pictureform  part 3

mainpage

se ellers videoene til "hans wilhelm" om samme- eng.språk- der han tegner  og forteller